Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Vuoropuheluilla vastuullisempia sijoituskohteita

Nordean rahastot sijoittavat tuhansiin yrityksiin eri puolille maailmaa. Jotta voimme varmistaa, että asiakkaiden varat sijoitetaan kansainvälisiä sopimuksia noudattaviin yhtiöihin ja että salkunhoidossa otetaan huomioon ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapa-asiat mahdollisimman hyvin, käyvät vastuullisuusasioihin erikoistuneet asiantuntijat aktiivista vuoropuhelua sijoituskohteena olevien yritysten ja niiden sidosryhmien kanssa.

Yhdessä

Kaikissa Pohjoismaissa myytävissä Nordean rahastoissa yhdistetään miljoonien pohjoismaisten asiakkaiden varat, minkä ansiosta ne ovat merkittäviä osakkeenomistajia useissa yrityksissä. Koska omistajaa kuunnellaan, tarjoaa tämä tilaisuuden käydä keskustelua sekä liiketoiminnasta että yritysvastuuasioista. Yritysten edustajien sekä tarvittaessa myös sidosryhmien kuunteleminen ja vuoropuhelu ovatkin tärkeä osa Nordean rahastojen vastuullisen sijoittamisen prosessia. 

Katarina Hammar

Katarina Hammar

Co-Head of Responsible Investments

”Käymme yritysten kanssa eri tyyppisiä keskusteluja,”vuoropuheluista tiimissä vastaava Katarina Hammar kertoo ja jatkaa ,”laajemmissa koko toimialaa tai tiettyä teemaa koskevissa vuoropuheluissa toimimme yhdessä muiden suurten sijoittajien kanssa, jos se on asiakkaidemme edun mukaista.”

”Rahastoihimme kuuluvissa yhtiöissä taas edustamme suoraan omistajia. Pohjoismaisissa yrityksissä rahasto voi hyvin kuulua suurimpiin omistajiin ja haluamme totta kai huolehtia, että yritys hallitsee ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan riskit ja ottaa ne huomioon myös liiketoimintaa ja pääomarakennetta kehittäessään.” Hammar selventää.

Useimmat yritykset keskustelevat yritysvastuusta omistajan edustajan kanssa mielellään. ” Keskustelujamme arvostetaan. Vastuullisuusasiat ovat harvoin mustavalkoisia, ja kokemuksestamme ja neuvoistamme on ollut apua. Toisaalta saamme myös vastauksia, mikä auttaa meitä yrityksen tulevaisuuden arvioimisessa.”

Keskustelua sopimusrikkomuksista

Asiantuntijayritys Ethix seuloo vuosittain kaikkien Nordean rahastojen sijoitukset. Jos seulonnassa löydetään kansainvälisiä sopimuksia rikkoneita yhtiötä, ryhtyy vastuullisen sijoittamisen tiimi vuoropuheluun yhtiön kanssa. ”Vuoropuheluissa pyrimme selvittämään yhtiön näkemyksen tapahtuneesta sekä miten ja milloin yritys korjaa toimintaansa. Konkreettiset puutteet voidaan usein korjata nopeastikin, mutta monisyisempien asioiden muuttamiseen voi kulua vuosiakin.   

Jos yritys haluaa ja kykenee korjaamaan toimintaansa voidaan se yhä pitää mukana rahastossa. ”Emme luovuta helposti, sillä sijoituksen myyminen ei korjaa tilannetta vaan siirtää ongelman seuraavalle sijoittajalle, ” Hammar kertoo ja jatkaa, ”jos taas huomaamme, ettei muutosta tapahdu, voimme ehdottaa yrityksen poistamista kaikista Nordean rahastoista, jolloin salkunhoitajat eivät enää sijoita yhtiöön. Yhtiöiden poistaminen sijoitusvalikoimasta on kuitenkin aina viimeinen keino." 

Tähtirahastoissa vuoropuheluilla on uusi ulottuvuus

Nordean Tähtirahastoissa yhtiöiden kanssa käytävä vuoropuhelu saa uuden merkityksen. Sen sijaan, että sijoituksissa välteltäisiin vastuunsa heikosti hoitavia yhtiötä Tähtirahastot sijoittavat ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapa-asioistaan huolehtiviin yhtiöihin, joilla on pitkällä aikavälillä kestävä liiketoimintamalli ja jotka hoitavat sidosryhmä- ja yhteiskuntasuhteitaan. Tähtirahastoissa vuoropuhelujen tavoitteena on kehittää yritysten tapaa hoitaa yritysvastuutaan, ja siksi olennaista on myös yhtiön halu ja kyky parantaa toimintaansa.

Artikkelissa ja sen liitteissä esitetyt rahastoja tai yhtiöitä koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia sijoitussuosituksia.