Käytämme äänivaltaamme yritysten osakkeenomistajina yhtiökokouksissa ja yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvissä aloitteissa. Käymme yritysvastuusta myös vuoropuhelua sijoituskohteidemme edustajien kanssa ja tarvittaessa hankimme lisätietoa kenttäkäyntien avulla. 

Me Nordea Fundsissa uskomme, että aktiivinen vaikuttaminen on paras tapa tunnistaa ja hallita yritysvastuuseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä luoda lisäarvoa ja turvata sijoittajien meille luottamien varojen kehitys pitkällä aikavälillä.