På vej mod en fossilfri fremtid

Fossiiliton tulevaisuus on täällä

Pariisin ilmastokonferenssissa 195 valtiota sopi ilmaston lämpenemisen rajaamisesta enintään kahteen celsiusasteeseen. Valtioiden välinen työ on vuoden 2021 aikana jatkunut YK:n ilmastokokouksessa, COP26:ssa, Glasgow’ssa. Tehdäksemme oman osuutemme olemme tiukentaneet fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita kaikissa rahastoissamme. Myös meidän työmme jatkuu.

Enintään 2 astetta

Ilmaston lämpenemistä kahdella asteella pidetään kansainvälisen tiedeyhteisön yhteisesti hyväksymänä ylärajana lämpötilan nousulle, jos halutaan estää pahimmat muutokset ympäristössämme. Lämpeneminen on mieluiten saatava pysäytettyä 1,5 asteeseen.

Kahden asteen tavoite

Ilmastotoimet ovat tärkein vastuullisuuden osa-alue Nordean rahastoissa. Teemme paljon työtä, jotta vastuulliset rahastomme vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen vaatimuksia. Pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yhtiöt osallistuvat kansainvälisiin toimiin, joilla estetään lämpötilaa nousemasta enempää kuin 2 celsiusastetta esiteolliseen aikaan verrattuna.

Katso videot, jotka auttavat ymmärtämään työmme taustaa, haasteita ja mahdollisia ratkaisuja.

Osa 1:

Tausta

Tausta
Osa 2:

Haaste

Haaste
Osa 3:

Ratkaisu

Ratkaisu

Uutta tukea työhömme

Vuonna 2020 sitouduimme tukemaan sijoittajien johtamaa Transition Pathway Initiative -aloitetta (TPI), joka arvioi yhtiöiden valmiutta siirtyä vähähiiliseen talouteen.

TPI on tärkein työkalumme ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vastuullisimmissa rahastoissamme. Lisäksi käytämme muita arvossa pidettyjä ilmastoaloitteita, kuten Science-Based Targets-ja Carbon Disclosure Project - hankkeita. Niistä on hyötyä sijoitustutkimuksessa, päätöksenteossa ja vuoropuheluissa yhtiöiden kanssa. Täydennämme analyysejämme myös omalla vahvalla tutkimustyöllämme.

En ny aktør på banen
Harry Granqvist
Harry Granqvist Vastuullisuusanalyytikko
Q&A

Kysymyksiä ja vastauksia: Miten Nordean rahastot voivat vaikuttaa?

Kysytään tätä asiantuntijalta! Harry Granqvist tutkii ilmastotietoisia sijoituksia ja fossiilivapaata tulevaisuutta Nordeassa.

Kertoisitko, miten Nordean rahastoissa
suhtaudutaan ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Ilmastonmuutos on ongelma, johon on reagoitava mahdollisimman nopeasti. Uskomme, että fossiilisten polttoaineiden aiheuttamien päästöjen vähentäminen on kaikkein tärkein keino, jolla voimme estää ilmastonmuutosta. Tämä onnistuu vain, jos tunnustamme sen tosiasian, että fossiilisista polttoaineista luopuminen kestää useimmissa maissa vielä vuosikymmenen tai kauemminkin. Monet huomispäivän energiantuottajista ovat tällä hetkellä siirtymävaiheessa, jossa ne vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Miten tämä onnistuu käytännössä?

Käytämme apuna esimerkiksi Transition Pathway Initiativen (TPI) tutkimustietoa, kun arvioimme, tukeeko vai estääkö yhtiön strategia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. TPI:n analyysit keskittyvät menneiden ilmastotoimien sijaan tuleviin ja ovat siksi oivallinen apu sijoittajille, jotka haluavat omilla valinnoillaan vauhdittaa ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Miten yhtiöitä arvioidaan ja luokitellaan?

Lyhyesti sanottuna erotamme toisistaan suuripäästöiset yhtiöt, jotka eivät osoita halua muuttaa toimintaansa, ja niin sanotut siirtymäyhtiöt. Jälkimmäiset ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin muutoksen aikaansaamiseksi, jotta saavuttaisimme maapallon keskilämpötilan nousua koskevan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen.

Lue lisää Nordean rahastojen linjaamisesta Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteisiin.

Kertoisitko tästä tarkemmin?

Haluamme tukea tärkeää ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Energiankulutus kasvaa nykyajan yhteiskunnissa koko ajan. Siksi meidän on annettava yhtiöille aikaa investoida moderneihin – ja toisinaan melko kalliisiin – vihreisiin liiketoimintamalleihin ja teknologioihin ja ottaa niitä käyttöön.

Muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä. Tarvitsemme kuitenkin riittävän näytön siitä, että yhtiöt pyrkivät tavoitteisiin riittävän vahvasti. Samalla viestin on oltava selkeä yhtiöille, jotka eivät näitä investointeja tee.