04 Helmikuu 2022

Nordean rahastojen menestyksen avaimina yksityissijoittajat ja vastuullisuus

2021 oli historiallisesti Nordean rahastojen paras vuosi Pohjoismaissa. Nordea Fundsin hallinnoima varallisuus kasvoi kaikkien aikojen ennätykseen 144 miljardiin euroon ja nettovirta Nordea Fundsin jakelemiin rahastoihin oli 8,4 miljardia euroa. Nordean rahastoilla on Pohjoismaissa yli 1 407 000 osuudenomistajaa.

Yksityissijoittajat merkittävässä roolissa rahastojen kasvussa

Rahastojen kasvu selittyy osaksi suotuisalla osakemarkkinakehityksellä, joka kasvatti hoidossa olevaa varallisuutta. Samaan aikaan täysin uusia yksityissijoittajia on kuitenkin aloittanut sijoittamisen. Trendi on ollut erityisen voimakas Suomessa ja Tanskassa. Ruotsissa taas suurin osa yksityishenkilöistä on jo rahastosijoittajia. Suomessa ja Tanskassa vasta noin kolmannes.

Nordean asema yksityissijoittajien keskuudessa on erittäin vahva juuri Suomessa ja Tanskassa. Tanskassa Nordea kiri markkinaosuuksissa ykköseksi Danske Bankin ohi ja on nyt ylpeänä suurin rahastotalo Tanskassa. Suomessakin Nordealla on ollut ykkössija jo pitkään, mikä on rakentunut ennen kaikkea vahvan Premium-varainhoidon, sekä Private Bankingin menestyksen varaan. Vaikka Ruotsissa ja Norjassa Nordea ei ole rahastoissa markkinoiden ykkönen, markkinaosuus on kasvanut huomattavasti vuoden 2021 aikana myös näillä markkinoilla.

Eniten uusia sijoittajia digitaalisissa kanavissa ja kuukausisijoituksissa

Kappalemääräisesti uusien sijoittajien määrä kasvaa Nordea digitaalisissa kanavissa, erityisesti mobiilipankissa, koska rahastosijoittamisen aloittaminen siellä onnistuu todella nopeasti ja vain 10 € sijoituksella. Myös kuukausisijoittaminen on kasvanut Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Tanskassa kuukausisijoittamisen perinnettä ei ole samalla tavalla kuin muissa Pohjoismaissa. Siellä pankit eivät ole aiemmin luoneet automaattisia kuukausirahastosäästöjä, jolloin siitä ei ole muodostunut Tanskassa tapaa. Kuitenkin erityisesti Nordean digitaalisen sijoitusneuvojan Noran kautta kuukausirahastosijoitukset ovat lähteneet ainakin pienessä määrin liikkeelle myös Tanskassa.

Instituutiosijoituksissa vaihtelevuutta

Nordean Pohjoismaisten rahastojen suosio instituutioiden keskuudessa vaihteli maittain. Suosio kasvoi erityisesti Norjassa, mutta myös selvästi sekä Suomessa että Tanskassa. Ruotsissa taas instituutioiden nettosijoitukset olivat vuoden 2021 aikana pakkasella. Norjassa myös kolmansien osapuolten jakelu kasvoi. Norjassa Nordean rahastoja jakelevat erityisesti välittäjätyyliset pankit, joilla ei ole varsinaista omaa varainhoitoa. Myös Ruotsissa Nordean rahastoja on hyvin paljon muiden pankkien ja varainhoitajien asiakkailla, mutta tätä selittää osittain ruotsalainen käytäntö, jossa toisen pankin rahastot voi siirtää mukanaan pankkia vaihtaessaan, mutta osittain ruotsalaiset myös ostavat Nordean rahastoja toisten pankkien kautta.

Vastuullinen sijoittaminen kasvaa voimakkaasti

Vuoden 2021 aikana näimme, että kiinnostus vastuullisia rahastoja kohtaan kasvoi entisestään ja erityisen menestyneitä ovat olleet vastuulliset yhdistelmärahastot. Näiden hallinnoimat varat lähestyivät jo kahden miljardin euron rajaa vuoden lopulla. Rahastojen varallisuus on käytännössä tuplaantunut 12 kuukauden aikana.

Pohjoismaiden väliset erot vastuullisessa sijoittamisessa ovat myös mielenkiintoisia. Vuonna 2021 tuli voimaan uusi rahastojen kestävän kehityksen raportointia edellyttävä EU-tason sääntely. Ensimmäinen askel oli rahastojen luokittelu vaalean- ja tummanvihreisiin eli ympäristö- tai sosiaalisia ominaisuuksia edistäviin rahastoihin ja kestäviin sijoituksiin tähtääviin rahastoihin. Ruotsissa vastaavan tyylinen sääntely on ollut voimassa jo pidempään. Tämän takia Ruotsissa Nordean rahastoissa olevasta yksityishenkilöiden varallisuudesta valtaosa on vastuullisissa (vaalean vihreät ja tummanvihreät) rahastoissa. Muissa maissa tullaan selvästi jäljessä. Norjassa yksityishenkilöiden sijoituksista noin puolet on vastuullisissa rahastoissa, Tanskassa vähän vajaa puolet ja Suomessa vain noin kolmasosa.

Instituutiot ovat vastuullisuudessa edellä yksityissijoittajia

Kaikissa Pohjoismaissa instituutiot ovat selvästi yksityissijoittajien edellä vastuullisuudessa. Norjassa ja Ruotsissa lähes kaikki Nordeassa hoidossa oleva varallisuus on sijoitettu vastuullisiin rahastoihin. Myös instituutioissa Tanska ja Suomi tulevat hieman jäljessä. Tanskassa noin 80 % instituutioiden varoista on sijoitettu vastuullisesti ja Suomessa hieman vajaa 70 %. Kuitenkin kaikissa maissa luvut ovat selvästi yksityissijoittajien lukuja korkeammat. Koska vuoden 2021 aikana erityisesti globaalin osakemarkkinan vastuulliset yritykset tuottivat muita yrityksiä paremmin, niin voi sanoa, että instituutiosijoittajat vetivät pidemmän korren.

Nordean rahastot Pohjoismaiden ykkösenä äänestysaktiivisuudessa

Vuoden 2021 aikana Nordea rahastot nousivat myös Pohjoismaiden johtaviksi äänestysaktiivisuudessa. Koska Nordean rahastoissa on valtava määrä osakkeita, voidaan äänestämällä vaikuttaa merkittävästi omistettaviin yrityksiin. Nordean rahastot äänestivät yli 4 500 yhtiökokouksessa ja ihan jokaisessa ympäristöön liittyvässä asiassa. Nordea äänestää sekä ympäristö- että sosiaalisissa kysymyksissä vastuullisemman huomisen puolesta. Näiden lisäksi Nordea kehittää myös omistettavien yritysten hyvää hallintotapaa ja on mukana yli 40 Pohjoismaisessa nimitysvaliokunnassa valitsemassa hallitusta. Niiden yhtiöiden hallituksissa, joissa Nordea on ollut nimitysvaliokunnissa, naisten osuus saavutti 40 % rajan, joka on selvästi Pohjoismaista keskiarvoa korkeampi.

Vastuullisen sijoittamisen tulevaisuus

Vastuullisen rahastotarjonnan kehittäminen tulee jatkumaan entistä tiiviimmin vuonna 2022. Ympäristö- ja ilmastovaikutusten tarkastelulla on edelleen suuri merkitys, mutta sosiaaliset kysymykset saavat yhä enemmän tilaa vastuullisissa sijoituksissa. Nordean lippulaiva vastuullisissa sijoituksissa ovat Tähtirahastot, joita löytyy melkein kaikille maantieteellisille alueille. Tähtirahastot ovat olleet erityisen suosittuja Euroopassa Pohjoismaiden ulkopuolella sekä Ruotsissa.

2021 voimaan tulleen uuden EU-sääntelyn hedelmät alkavat näkyä vuonna 2022. Sen hienoin puoli on, että tavalliset sijoittajat saavat nyt enemmän tietoa, miten kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon rahastoissa. Vuonna 2022 jatkamme vastuullisuustyötämme ja yksi tärkeimpiä tavoitteita on vähentää rahastojen hiilijalanjälkeä matkalla kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.