hero text

Tasa-arvorahasto

ISIN-koodi: LU2462244042
  • 16,95 % Vuoden alusta
  • Riski Asteikolla 1 -7 4

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille yrityksiin, jotka työskentelevät aktiivisesti tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen liittyvien asioiden parissa

Rahasto sijoittaa houkuttelevasti arvostettuihin yrityksiin, jotka vastaavat odotuksiimme monimuotoisuuden suhteen, kuten sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot liittyvät sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman.

Rahasto sijoittaa houkuttelevasti arvostettuihin yrityksiin, jotka vastaavat odotuksiimme monimuotoisuuden suhteen, kuten sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot liittyvät sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Rahaston tuotto

Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 16,95% 26,26% - - -
Vertailuindeksi - - - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 16,95% -
1 vuosi 26,26% -
3 vuotta - -
5 vuotta - -
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%) 2023
19,43%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2023 19,43%
Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 1,47 - - - -
Standardi­poikkeama 10,47 - - - -
Tracking Error 2,93 - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 1,47 10,47 2,93
3 vuotta - - -
5 vuotta - - -
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 13.76
2023 6.19 6.12 -0.89 6.94
2022 0.21 1.16
Osta
Tasa-arvorahasto
ISIN-koodi: LU2462244042
16,95 %
Vuoden alusta
Riski
Asteikolla 1 -7
4

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.