Responsible Investment Brand Index on vuodesta 2018 lähtien arvioinut varainhoitajien sitoutumista vastuulliseen sijoittamiseen. Myös vuonna 2024 vertailua varten arvioitiin maailmanlaajuisesti lähes 600 varainhoitajaa noin 300 datapisteen perusteella.

Arviointi jakautui kahteen ulottuvuuteen. Sitoutumista mitattiin vastuullisesta sijoittamisesta raportoitujen tekijöiden, kuten pörssilistattujen osakeäänestysten tason ja laadun, perusteella. Brändiluokituksessa taas arvioitiin laadullisia tekijöitä, kuten tarkoitus- ja arvokuvauksia ja niiden linkitystä sitoutumiseen. 

Voidakseen verrata samankaltaisia varainhoitajia keskenään Responsible Investment Brand Index jakaa yritykset vastuulliseen sijoittamiseen sitoutumisen ja brändikuvauksen perusteella neljään ryhmään:

Indeksin luokka

Sitoutuminen

Brändi

%

Avant-Gardist

Yli keskitason

Yli keskitason

20%

Traditionalist

Alle keskitason

Alle keskitason

22 %

Aspirants

Alle keskitason

Yli keskitason

10 %

Laggards

Alle keskitason

Alle keskitason

49 %

 

Nordea Asset Management kuuluu Avant-Gardist -luokkaan, joka koostuu vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöistä.

Vastuullisuus ja aktiivinen omistajuus ovat tärkeä osa Nordean rahastojen toimintaa

Nordean rahastoissa on työskennelty aktiivisen omistajuuden, vastuullisten sijoitusten ja ESG:n parissa vuodesta 2008 alkaen. Käymme sijoituskohteidemme kanssa vuoropuhelua yritysvastuusta ja käytämme osakkeenomistajina myös äänivaltaamme yhtiökokouksissa. Keräämme tietoa sijoituskohteistamme ja tapaamme yritysten edustajia, sidosryhmiä ja alihankkijoita nähdäksemme omin silmin, miten liiketoimintaa hoidetaan.

Lue lisää aktiivisesta omistajuudesta rahastoissa!