Nordea Funds Oy kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden suurin finanssikonserni ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Rahastoyhtiöllä on koko konsernin sijoitusasiantuntemus ja -resurssit käytössään.

Nordean rahastojen hoidosta vastaa Nordea Funds Oy, joka on Pohjoismaiden johtava rahastoyhtiö. Nordea Funds Oy:lla on hoidettavanaan yhteensä 249 Suomeen, Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin rekisteröityä rahastoa (joulukuu 2022). Rahastoista 102 on rekisteröity Suomeen. Yhtiöllä on 47 työntekijää, joista 21 työskentelee Suomessa (joulukuu 2022).

Nordean rahastojen hoidossa oleva yhteenlaskettu varallisuus on 127,6 miljardia euroa (joulukuu 2022). Nordea Funds Oy ja sen hallinnoimat rahastot ovat näin ollen yksi Pohjoismaiden suurimmista yhteisösijoittajista.

Nordean pohjoismaisten rahastoyhtiöiden toimintoja tehostettiin vuonna 2014, jolloin UCITS-rahastojen ja vaihtoehtoisten rahastojen hallinnointi keskitettiin yhteen rahastoyhtiöön. Nordea Funds Oy hallinnoi kaikkia Pohjoismaihin rekisteröityjä Nordean rahastoja. Nordea Funds Oy:n kotipaikka on Suomi ja muissa Pohjoismaissa rahastoja hallinnoidaan sivuliikerakenteen kautta.

Nordea Funds Oy:llä on Suomen valtiovarainministeriön myöntämä toimilupa UCITS-direktiivin mukaisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Rahastoyhtiö harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa ja muuta siihen olennaisesti liittyvää toimintaa.

Maaliskuussa 2014 Finanssivalvonta myönsi rahastoyhtiölle luvan toimia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajana vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain mukaisesti. Rahastoyhtiö sijoittaa yleisöltä hankkimansa varat rahastojen osuudenomistajien puolesta rahastojen sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiöllä on oikeus ulkoistaa toimintaansa asiamiesten hoidettavaksi.