Kirjoittanut:
Magdalena Kettis, Thematic Engagement

Ihmisoikeusasiat pöydälle Teslan kanssa

Tesla on ESG-asioiden näkökulmasta kiinnostava ja haastava yhtiö. Käymme sen kanssa vuoropuhelua sekä kahdenvälisesti että yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Haluamme tukea ja vauhdittaa siirtymää kohti hiilivapaata taloutta – ja tässä sähköautot ovat avainasemassa. Sähköautojen toimitusketjuihin liittyy kuitenkin ympäristönsuojelua ja ihmisoikeuksia koskevia huolia.

tesla

Alan asiantuntijat, mm. Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustavat sähköautojen myynnin nousevan 2030 mennessä 200 miljoonaan autoon.  Teslan vuoden 2020 ja 2021 Impact -raporttien mukaan sen tavoitteena on 2030 mennessä rakentaa vuosittain 20 miljoonaa autoa. Teslan hallituksen puheenjohtajakin viittasi viime yhtiökokouksessa sekä tähän tavoitteeseen että yhtiön osaan vihreässä siirtymässä.

Reutersin mukaan valtava kasvu tulee mullistamaan sekä autoteollisuuden että akkumateriaalien kaivosteollisuuden ja kaupankäynnin kaikkialla maailmassa. Sähköautojen akuissa tarvitaan etenkin litiumia, nikkeliä ja kobolttia, ja näiden materiaalien kysyntä kasvaa merkittävästi. Kysynnän kattamiseksi voidaan tarvita jopa satoja uusia kaivoksia.

Sähköautojen toimitusketjuihin liittyy kuitenkin ympäristönsuojelua ja ihmisoikeuksia koskevia huolia, kuten työntekijöiden oikeuksien polkeminen kaivosteollisuudessa ja Yhdysvaltojen autoteollisuudessa, lapsityövoiman käyttö kobolttikaivoksilla, vesien saastuminen sekä metsäkato.

 

Kenttätutkimus Kongon demokraattisessa tasavallassa

Koska halusimme ymmärtää sähköautoihin ja vihreään siirtymään liittyviä haasteita paremmin,  pyysimme Rights and Accountability in Development (RAID) -järjestöä tekemään aiheesta kenttätutkimuksen, joka julkaistiin vuonna 2021. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin viittä Kongon suurimmista monikansallisten yhtiöiden omistamista tai käyttämistä kobolttikaivoksista. Yhteensä ne tuottivat lähes puolet maailman koboltista vuonna 2020.

 

RAID -järjestön kenttätutkimus

The Road to Ruin?

Electric vehicles and workers’ rights abuses at DR Congo’s industrial cobalt mines

Tutustu raporttiin

rapport RAID

Tutkimus tehtiin kesäkuun 2019 ja lokakuun 2021 välisenä aikana, ja siihen sisältyi kenttätyötä kuparin- ja koboltintuotantoon keskittyneillä alueilla Kongossa, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien haastatteluja, aineistotutkimusta sekä kaivosyhtiöiden, sähköautonvalmistajien ja muiden raportissa mainittujen yhtiöiden kanssa käytyä kirjeenvaihtoa.

Raportti kertoo työntekijöiden laajasta hyväksikäytöstä monissa Kongon teollisista kaivoksista. Toimitusketjua tutkittaessa paljastui, että näistä kaivoksista peräisin oleva koboltti päätyi sähköautojen ja elektroniikkavalmistajien hankkimiin ja käyttämiin kobolttiakkuihin. Yksi näitä yhtiöistä oli Tesla.

Osana tutkimusta RAID otti myös yhteyttä raportissa mainittuihin yhtiöihin, ja Tesla suhtautui tutkijoiden kysymyksiin vakavasti.

map

Vaikuttamistyömme

Raportin julkaisun jälkeen myös me Nordeassa halusimme tavata Teslan edustajia ja kertoa tutkimustulosten nostamista huolista sekä kuulla, miten yhtiö aikoi puuttua epäkohtiin. Teslan hankintaketjujen vastuullisuutta hoitava tiimi oli juuri palannut Kongosta ja pystyi antamaan meille päivityksen tilanteesta.

Tesla on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita, ja kertoo ostavansa koboltin juuri teollisista kaivoksista välttääkseen pienemmissä kaivoksissa esiintyviä ihmisoikeusloukkauksia ja lapsityövoiman käyttöä Kongossa. Sijoittajat, Nordea Funds mukaanlukien ovat kuitenkin yhä huolissaan ihmisoikeusloukkausten suuresta riskistä myös teollisessa kaivostoiminnassa.

 

Vaikuttamista ja Teslan edistymisen seurantaa yhdessä 

Olemme vuodesta 2017 lähtien osallistuneet CHRB:n tuloksiin perustuvaan vaikuttamistyöhön myös yhdessä muiden sijoittajien kanssa, ja  käytämme arviointia yhtiöiden ihmisoikeustyön edistymistä arvioidessamme.  

Vuonna 2020 arviointiin sisältyi ensimmäistä kertaa 30 autonvalmistajaa, Tesla mukaan lukien.  

Teslan ja koko autoteollisuuden saama arvosana ihmisoikeuksista sekä niihin liittyvien huolellisuusvelvoitteiden noudattamisesta oli matala. Viimeisimmän, marraskuussa 2022 julkaistun arvioinnin mukaan yhtiön arvosana on noussut hieman.

Olemme tämän jälkeen olleet Teslaan yhteydessä useamman kerran.

Huhtikuussa 2023 Nordea yhdessä 16 muun sijoittajan kanssa kirjoitti Teslan  hallitukselle  kirjeen, jossa totesimme hallituksen niukan valvonnan toimitusjohtaja Elon Muskin ja muiden yrityksen strategian kriittisten näkökohtien, kuten ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien, osalta altistaa yrityksen merkittäville oikeudellisille, toiminnallisille ja maineriskeille, ja siten vaarantaa yrityksen arvon kehityksen pitkällä aikavälillä.

Mielestämme SpaceX:n, Teslan ja Twitterin toimitusjohtajana  Musk oli ylisitoutunut aikana, jolloin Tesla kohtaa kriittisiä haasteita, kuten kilpailun ja valvonnan lisääntymisen sekä osakken kurssin laskun. Ilmaisimme myös huolemme yrityksen jatkuvasta ihmisoikeusriskistä, jonka koboltin hankinta lapsi- ja pakkotyövoiman yleisyydestä tunnetusta Kongon demokraattisesta tasavallasta yhtiölle luo sekä pakkotyöstä muilla riskialttiilla alueilla yhtiön alihankintaketjuissa. Teslan tehtailta on myös näyttöä työntekijöiden oikeuksien laiminlyönnistä.

Musk ilmoitti toukokuussa luopuvansa Twitterin toimitusjohtajan tehtävistä. Koska Tesla ei ole vastannut kokouspyyntöömme ja huolemme ESG-asioiden hoitamisesta ovat ennallaan, päätimme vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa äänestää hallituksen puheenjohtajan ja joidenkin hallituksen jäsenenien luottamusta vastaan. Yhtiökokouksessa johtajille annettu suhteellisen alhainen luottamus osoitti, myös monien muiden sijoittajien jakavat huolemme Teslan hallituksen toiminnasta.

Vuoropuhelumme Teslan kanssa jatkuu.