Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Kunnioitetaanko sijoituksissasi ihmisoikeuksia?

Sota, väkivalta, eriarvoisuus, äärimmäiset sääilmiöt ja köyhyys pakottavat monet elämään ja työskentelemään järkyttävissä olosuhteissa. Ihmisoikeuksia koskevien sopimusten tavoitteena on ehkäistä epäoikeudenmukaisuutta ja suojella kaikkia maailman ihmisiä. Näin Nordean rahastoissa pyritään varmistamaan, että niitä kunnioitetaan myös sijoituskohteissasi.

Human Rights

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia vapauksia ja oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille kansalaisuuteen, alkuperään, uskontoon, kieleen tai muihin ominaisuuksiin katsomatta. Ne perustuvat YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, joka hyväksyttiin yli 70 vuotta sitten.

Valtioiden ja yritysten odotetaan kunnioittavan kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä. Lisäksi YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet edellyttävät yritysten arvioivan ihmisoikeuksien toteutumista liiketoiminnassaan myös ennakolta.

Magdalena Kettis
"Yhä useammissa yrityksissä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen halutaan sitoutua" toteaa Magdalena Kettis Nordean Aktiivisen omistajuuden tiimistä

Magdalena Kettis – olet työskennellyt ihmisoikeuksien parissa jo vuosien ajan. Miten kuvailisit niissä tapahtunutta kehitystä?

Keskusteluissamme eri alojen edustajien kanssa olemme huomanneet, että yhä useammissa yrityksissä ja toimialojen aloitteissa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen halutaan sitoutua ja korjata niihin liittyvät puutteet.

Samalla on käynyt selväksi, että ihmisoikeusvastuun toteutumisessa on toivomisen varaa: Marraskuussa 2022 julkaistun Corporate Human Rights Benchmark -arvioinnin mukaan suurin osa vuodesta 2017 lähtien arvioiduista yhtiöistä on parantanut toimintatapojaan. Mutta 82 prosentilla maailman suurimmista yrityksistä arvosana on yhä alle 30 % sadasta.

Tilanne parantunee uuden lainsäädännön myötä. Allekirjoitimme vuonna 2021 yhdessä 93 muun sijoittajan kanssa aloitteen nimeltä ”Investor Statement in Support of Mandated Human Rights and Environmental Due Diligence in the European Union”.

Aloitteen tavoitteena on saada eurooppalaisyrityksille lainsäädäntö, jolla edistetään ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristönsuojelua. Uskomme, että tämä auttaa luomaan yrityksille myös tasapuoliset toimintaedellytykset ja edistää ihmisoikeusvastuun toteutumista.

Euroopan komissio hyväksyi helmikuussa 2022 ehdotuksen yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Syyskuussa komissio puolestaan ehdotti pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämistä EU:ssa.

factory worker
Nordean rahastoissa haluamme edistää vastuullisempaa kehitystä yrityksissä, joihin sijoitamme. Pyrimme mm. varmistamaan, että liiketoiminta ja ihmisoikeudet kulkevat käsi kädessä.

Miten ihmisoikeuksien toteutumista arvioidaan ja mitataan?

Ihmisoikeuksien toteutumista voidaan mitata monella eri tavalla.

Esimerkiksi Nordean kaikissa rahastoissa tehdään säännöllistä seulontaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa yhtiöt, joiden epäillään rikkoneen kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä ihmisoikeuksien osalta. Jos seulonnassa löydetään rikkomuksia,  yhtiöstä ja tapauksesta käynnistetään arviointi.

Seuratessamme ihmisoikeusvastuun toteutumista yrityksissä käytämme apuna myös aiemmin mainittua Corporate Human Rights Benchmark -arviointia. Yhdessä muiden sijoittajien kanssa olemme osallistuneet arviointiin perustuvaan vaikuttamistyöhön vuodesta 2017 lähtien.

Hyödynnämme myös World Benchmarking Alliancen Social Transformation Baseline Assessment -raporttia, jossa arvioidaan, miten tuhat maailman vaikutusvaltaisinta yritystä edistää maailmanlaajuista yhteiskunnallista muutosta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Raportissa tarkastellaan sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua sekä oikeudenmukaista siirtymää edistäviä tekijöitä.

Miksi tämä kaikki on tärkeää sijoittamisessa?

Jos sijoituskohteena olevat yritykset eivät kunnioita ihmisoikeuksia, tämä voi aiheuttaa merkittäviä riskejä liiketoiminalle ja vaikuttaa  osakkeen arvoon. Kuluttajat tietävät nykyisin, mitä maailmalla tapahtuu, eivätkä osta pakkotyövoimalla ja kohtuuttomissa työoloissa tuotettuja tuotteita. Sama pätee sijoittajiin.

Yritykset, jotka eivät puutu ihmisoikeusloukkauksiin, ovat siten alttiimpia maineriskeille ja -haitoille.

Miten sijoittajat voivat vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen?

Sijoittajana odotamme tietysti, että yritykset noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeusperiaatteita. Haluamme myös, että sekä sijoituskohteena olevat yritykset että niiden toimitusketjut puuttuvat aktiivisesti ihmisoikeuksia haittaavaan toimintaan ja pyrkivät ennaltaehkäisemään sitä.

Osakkeenomistajana voimme vaikuttaa asioihin. Käymme yritysten kanssa vuoropuheluja, joissa kerromme odotuksistamme, mutta meidän on myös seurattava, että yritykset asettavat mitattavia tavoitteita ja tekevät konkreettista työtä niiden saavuttamiseksi.

Teemme lisäksi yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa erilaisten hankkeiden ja aloitteiden, kuten Investor Alliance for Human Rights, avulla.

Lue Artikkeli