Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Kohti vihreämpiä catwalkkeja

Muotiteollisuus on valtavan rakennemuutoksen kynnyksellä. YK:n mukaan muotiteollisuus kuluttaa enemmän energiaa kuin ilmailu ja merenkulku yhteensä ja sen osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on pitkien toimitusketjujen ja runsaasti energiaa kuluttavan tuotannon vuoksi jopa 10 prosenttia. Toisaalta sen tuotteille on kiistatonta kysyntää – me kaikki tarvitsemme vaatteita. Muoti myös tarjoaa elannon maailmanlaajuisesti yli 75 miljoonalle ihmiselle, joista monet ovat kouluttamattomia köyhiä naisia, joilla on heikot työllistymismahdollisuudet.

Hong Kong

Muotiteollisuus on ristiriitainen ala merkittävän rakennemuutoksen kynnyksellä, ja sen on kohdattava tulevina vuosina useita materiaaleihin ja työvoimaan liittyviä haasteita. Toisaalta materiaalien kierrätys ja energian tehokkaampi hyödyntäminen tarjoavat alan yrityksille uusia mahdollisuuksia. Ymmärtääkseen millaisia riskejä ja mahdollisuuksia rakenne- ja  ilmastonmuutos sekä kierrätysinnovaatiot tekstiilialan yrityksille merkitsevät, pohjoismaisiin yrityksiin sijoittava salkunhoitaja Filippa Gerstädt ja yritysvastuuanalyytikko Olena Velychko matkustivat yhdessä Nordea Fundsin toimitusjohtajan Henrika Vikmanin kanssa marraskuussa 2019 Hong Kongiin. Matkan aikana he tapasivat H&M:n edustajia ja tutustustuivat yhtiön yhteistyökumppaneihin ajatushautomo  The Mills Fabricaan, Hong Kongin tekstiilien tutkimusinstituutti HK Ritaan sekä Novetexin tekstiilien kierrätysjärjestelmään .

Kiina pohjoismaisen yhtiön silmin

Onko Kiina pohjoismaisille yhtiöille uhka vai mahdollisuus?

Filippa Gerstädt: Kiina on jo vuosien ajan tarjonnut valtavia mahdollisuuksia pohjoismaisille yrityksille. Esimerkiksi konepajayritykset ovat hyötyneet lentokenttien, teiden ja sähköinfrastruktuurin huomattavista laajennuksista Kiinassa. Nyt Kiinan talous on hidastumassa osin kaupan epävakauden vuoksi, mutta myös siksi, että suurin osa rakennustöistä on nyt tehty ja hallitus ohjaa maata kulutusvetoisempaan suuntaan. Työvoimakustannukset ovat nousseet Kiinassa huomattavasti viime vuosina, ja tehdastyöntekijöiden löytäminen on yhä vaikeampaa. Kiina ei ole enää halpatuotantomaa.

Mielestäni mahdollisuudet vaihtelevat yrityskohtaisesti. Perinteisten konepajayhtiöiden, kuten Atlas Copcon, Hexagonin tai Koneen osalta kysyntä luultavasti heikkenee samalla kun kulutustavaroiden ja -palveluiden sekä ympäristön hoitoon liittyvien tuotteiden kysyntä kasvaa. Menestyäkseen yrityksillä pitää olla tuotantoa ja liiketoimintaa Kiinassa. Lisäksi niiden on ymmärrettävä kiinalaista kuluttajaa ja kehitettävä Kiinan markkinoille omia, joskus täysin länsimaisista poikkeavia, tuotteita.

Viime aikoina olemme saaneet Kiinasta traagisia uutisia Corona-viruksen vuoksi. Vaikka epidemian laajaa vaikusta talouteen on ehkä vielä aikaista pohtia, antavat viime vuoden viimeisen neljänneksen raportit yhtiöille aihetta huoleen sekä hankintaketjujen että kysynnän osalta. 

Mikä on Kiinassa toimivien yritysten tilanne ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä hallinnon näkökulmasta?

Olena Velychko: Ympäristön osalta odotamme tiukempia säädöksiä pitkällä aikavälillä terveelliseen ja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen tähtäävän Beautiful China -suunnitelman mukaisesti. Odotamme myös, että keskushallinto tehostaa edelleen suunnitelmien täytäntöönpanoa ja valvontaa paikallistasolla. Ilman saastuminen on julkisen tyytymättömyyden aihe Kiinassa ja kansalaisten turhautumiseen vastatakseen hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin tiheästi asutuilla alueilla. Tämän seurauksena osa tehtaista on suljettu tai siirretty. Yritykset ovat myös investoineet ilman saastumista hillitseviin teknologioihin ja laitteisiin. Huomaamme, että oma-aloitteisuus liiketoiminnan kestävyyden  parantamisessa ja toimitusketjun valvonnassa on ollut yrityksille kannattava.

Henrika Vikman: Kiina on valtava markkina, johon sisältyy monia mahdollisuuksia ja riskejä, etenkin ympäristönäkökulmasta. Kasvava kulutus luo merkittäviä kasvumahdollisuuksia Kiinassa, ja mielestäni on tärkeää, että pystymme tuomaan myös nämä sijoitusmahdollisuudet asiakkaillemme ammattimaisesti ja vaivattomasti saataville.

Filippa Gerstädt, Henrika Vikman and Olena Velychko
Salkunhoitaja Filippa Gerstädt, Nordea Fundsin toimitusjohtaja Henrika Vikman ja ESG-analyytikko Olena Velychko kenttäkäynnillä Kiinassa

Muotisijoitusten riskejä arvioimassa

H&M toimii vaateteollisuudessa. kuinka kuvailisit alaa ja yhtiötä vastuullisuusnäkökulmasta?

Olena: Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Muotiteollisuus ja etenkin nk. fast fashion sisältää merkittäviä riskejä. Olemme jo vuosien ajan tarkastelleet alaa työtekijöiden oikeuksien ja toimeentuloon riittävän palkkauksen osalta, mutta viime aikoina olemme kiinnittäneet enemmän huomiota materiaaleihin ja niiden kierrätykseen. Ympäristöjalanjäljen ja erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen kannalta suurin vaikutus, noin 50%, tulee kankaiden valmistuksesta ja raaka-aineista. Siksi kestävämpien ja kierrätettävien materiaalien avulla pystyttäisiin vähentämään toimialan ilmastovaikutusta merkittävästi.

H&M on aina käyttänyt runsaasti puuvillaa, ja suurin osa yhtiön hankkimasta materiaalista on puuvillaa. Vuonna 2019 H&M saavutti kestävän puuvillan tavoitteensa - 100% yhtiön käyttämästä puuvillasta on joko kierrätettyä, luonnonmukaista tai Better Cotton-sertifioitua. Yhtiön suurimmalla kilpailijalla Inditexillä on sama tavoite, mutta vuoteen 2025 mennessä. Luomupuuvillan viljely kuluttaa 88% vähemmän vettä ja 62% vähemmän energiaa kuin tavallisen puuvillan. Kierrätyspuuvillankin valmistus kuluttaa huomattavasti vähemmän resursseja kuin perinteisen, mutta sitä on tällä hetkellä vähemmän saatavana.

Filippa: H&M toimii haastavalla toimialalla. Yhtiön on kyettävä tarjoamaan kuluttajille muodikkaita tuotteita houkuttelevin ehdoin – erittäin lyhyellä toimitusajalla, verkossa  ja kilpailukykyisin hinnoin. H&M luotti perinteisempiin IT-järjestelmiin ja kauppoihin melko pitkään ja keskittyi verkkokauppaan vasta myöhemmin, mikä johti varastojen kasautumiseen ja jarrutti tuloskehitystä.

H&M on valtava yritys ja liiketoiminnan uudelleenjärjestely vie aikaa, ja nyt he ovat vihdoin valmiita haastamaan kilpailijansa verkkokaupassa. Viime vuonna yhtiö pääsikin kärkisijoille huippumuotimyyjiä digitaalisen asiakaskokemuksen perusteella arvostelevan Retail Week- julkaisun luokituksessa.

Katse kohti tulevaa

Mistä keskustelit H&M: n kanssa Hongkongissa?

Olena: Tällä hetkellä vain 1,4% H&M -tuotteissa käytetyistä materiaaleista kierrätetään ja matkan tarkoituksena oli ymmärtää, kuinka kierrätysmateriaalien osuutta voidaan lisätä. H&M sijoittaa tällä hetkellä kuuteen innovatiiviseen start-up - yritykseeen, kuten puuvillaan keskittyvään Re:newcelliin. Lisäksi yhtiö tukee kierrätysmateriaalitekniikan tutkimusta oman säätiönsä kautta. Kierrätystekstiilien tuotannon odotetaan kehittyvän laajamittaiseksi ja kaupallisesti kannattavaksi 5 – 10 vuoden kuluessa. Siihen asti yritysten on opastettava kuluttajia kestävyydestä ja siitä, että kierrätetystekstiilit näyttävät ja tuntuvat nykyään erilaisilta.

Filippa: Keskustelimme tapaamisessa yrityksen arvoketjun turvaamisesta ja siitä, miten taataan raaka-aineiden saatavuus kohtuulliseen hintaan maailmassa, jossa on yhä vähemmän resursseja. Pitkäaikaisina sijoittajina meille on tärkeää, että yritykset ajattelevat liiketoimintansa tulevaisuutta – ja näin H&M ehdottomasti tekee.

H&M on aiemmin onnistunut leikkaamaan kustannuksiaan siirtämällä alihankintaketjuja edullisempiin maihin. Emme odota tämän kehityksen enää jatkuvan. Päinvastoin – työvoima- ja materiaalikustannusten kasvaessa yrityksen on saatava asiakkaat maksamaan korkeammat kustannukset parempien tuotteiden avulla. H&M:n tekemät investoinnit ja toimenpiteet ovat mielestämme oikeita. On myös tärkeää, että H&M kertoo asiakkailleen vastuullisuusasioista, jotta asiakkaat ymmärtävät millaisiin tekijöihin tuotteiden hinnoittelu perustuu. Jos H&M onnistuu tässä, uskomme, että sillä on tilaisuus jopa vahvistaa brändiään.

Mitä kuluttajana ajattelit tapaamisesta ja vierailuista innovaatiokeskuksissa?

Henrika: Mielestäni oli todella mielenkiintoista nähdä, kuinka H&M on ryhtynyt  ratkaisemaan koko toimialaa koskevia haasteita, kuten resurssien niukkuutta, vaatteiden nopeampaa kulutussykliä ja ilmastomuutosta. Yhtiön tavoitteet materiaalien kierrätyksen parantamisesta näyttävät selkeiltä ja yhteistyö eri innovaatioteknologioissa osoittaa, että he ovat jo osallistuneet myös ratkaisujen kehittämiseen.

Sukellus syvemmälle

Miten kenttäkäynti ja johtopäätökset siitä ovat vaikuttaneet ajattelusi H&M:stä sijoituskohteena?

Filippa: Minusta oli arvokasta nähdä, että H&M voi turvata arvoketjunsa pitkällä aikavälillä. On tärkeää, että yrityksillä on selkeät tavoitteet työoloista, veden käytöstä ja materiaalien kierrätyksestä. Näimme, että H&M:n tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja vaikka voimme odottaa kustannusten nousua korkeampien palkkojen tai materiaalikustannusten vuoksi, uskomme kustannusten nousevan hallitusti.

Sosiaalisen median ansiosta näemme muotiteollisuudessa selvän riskin, että negatiiviset uutiset esim. työolosuhteista voivat levitä erittäin nopeasti ja vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin. On tärkeää, että alan yrityksillä on vankat rakenteet myös näiden riskien vähentämiseksi.

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi on keskustellut H&M:n kanssa jo vuosia. Miten tämä erosi Tukholman tapaamisista?

Olena: Tapasimme H&M:n globaalin ympäristöjohtajan, joka on erityisesti tekstiilien asiantuntija, työskentelee materiaalien parissa päivittäin ja kykeni kertomaan meille, miten asiat toteutetaan käytännössä. Lisäksi vietimme puolet päivästä Hong Kongin innovaatiokeskuksen, HK-RITA:n toimitusjohtajan kanssa. Hän antoi meille laajemman näkökulman vaateteollisuuteen sekä kierrätettyjen ja uusien tekstiilien tutkimukseen ja kehitykseen. Matkan ansiosta meillä on nyt parempi käsitys erityyppisistä kierrätysteknologioista, niiden rajoituksista ja haasteista. Tämä tukee ympäristöaiheisia  keskustelujamme paitsi H&M:n myös muiden tekstiiliyritysten kanssa.

Oliko tapaamisessa mielestäsi jotain yllättävää, ja muuttiko se mielipiteesi yrityksestä?

Henrika: Minusta oli innostavaa nähdä omin silmin, kuinka monia erilaisia innovaatioita yhtiö on kehittämässä.  Minulle oli myös uutta, että jotkut keksinnöistä ovat valmiita testattaviksi ja kaupallistettaviksi niinkin pian.

Tämä oli ensimmäinen kenttäkäyntini ja sen perusteella voin todeta, että meillä on hyvät ja avoimet keskusteluyhteydet myös globaalisti toimiviin yrityksiin. Oli myös ilo todeta, että rahastoissamme sekä sijoitus- että yritysvastuuasioita hoitavat erittäin pätevät ammattilaiset.

 

Lähteet:

https://unfccc.int/news/un-helps-fashion-industry-shift-to-low-carbon

http://aboutorganiccotton.org/

https://www.inditex.com/our-commitment-to-the-environment/closing-the-loop/sustainable-materials

 

Artikkeli kuvaa kenttäkäyntiä, eikä se ole suositus ostaa tai myydä yhtiön tuotteita tai siihen liittyviä sijoitusinstrumentteja.