Kirjoittanut:
Saara Salenius

Säästö-rahastot loistavat yhdistelmärahastovertailussa

Nordea Säästö -rahastot pärjäsivät erinomaisesti Sijoittaja.fi:n yhdistelmärahastovertailussa. Nordean suosituimmat rahastot, Säästö-rahastot, ovat säästäjälle suunnattuja yhdistelmärahastoja, joita on tarjolla eri riskiprofiilin asiakkaille. Vertailun mukaan Säästö-rahastot ovat voittaneet vertailuindeksinsä useammin kuin muiden rahastoyhtiöiden verrokkinsa. Rahastojen kuukausituotot ja viiden vuoden tuotot pärjäsivät myös hyvin vertailussa.

Pariskunta budjetoi

Sijoittaja.fi:n yhdistelmärahastovertailussa vertailtiin kymmenen eri rahastoyhtiön yhdistelmärahastoja. Vertailussa arvioitiin yhdistelmärahastoja kolmessa eri riskiluokassa: matalan, neutraalin ja korkean riskin rahastoissa.  Nordean rahastoista vertailussa mukana olivat Säästö-rahastoperheen kolme rahastoa: Säästö 30, Säästö 50 ja Säästö 75

Nordean Säästö-rahastot menestyivät vertailussa erinomaisesti ja sijoittuivat kokonaisuudessaan sijalle kaksi. Matalan riskin yhdistelmärahastoista Nordea Säästö 30 sijoittui kolmanneksi ja neutraalin riskin yhdistelmärahastoista Nordea Säästö 50 sijoittui neljänneksi. Korkean riskin yhdistelmärahastojen vertailussa Nordea Säästö 75 vei voiton ja sijoittui ensimmäiseksi.

Mitä yhdistelmärahastot ovat?

Yhdistelmärahastot ovat rahastoja, jotka sijoittavat osake- ja korkosijoituksiin. Yhdistelmärahastojen osake- ja korkosijoitusten suhde on suoraan verrannollinen rahaston riskitasoon.

Korkosijoitukset tunnetaan matalariskisempinä sijoituksina kuin osakesijoitukset. Matalariskisyys tarkoittaa, että muutokset korkosijoitusten arvoissa ovat keskimäärin pienempiä kuin osakesijoituksissa. Korkosijoituksissa on siis pienempi riski menettää sijoitetut rahansa, mutta niiden tuotot jäävät tyypillisesti pienemmiksi kuin osakesijoituksissa.

Osakesijoitusten riski on suurempi kuin korkorahastoissa. Osakkeista on siis mahdollista saada huomattavasti suurempia tuottoja kuin korkosijoituksista, mutta niihin liittyy myös suurempi riski arvonlaskuun.

Yhdistelmärahastot tarjoavat sijoittajalle valmiin varainhoitoratkaisun, jossa rahaston osake- ja korkosijoitusten välinen suhde on ennalta määritetty. Salkunhoitaja huolehtii osake- ja korkosijoitusten välisen suhteen toteutumisesta ja siihen tehtävistä mahdollisista muutoksista. Mitä enemmän yhdistelmärahastossa on osakesijoituksia, sitä suurempi sen riski ja tuotto-odotus on.

Säästö-rahastot ovat Nordean suosituimpia rahastoja

Nordean Säästö-rahastot ovat säästäjälle suunnattuja yhdistelmärahastoja. Salkunhoitaja Tuomo Mattila on ollut vastuussa Säästö-rahastoista jo yli 15 vuoden ajan. Vuoden 2024 alussa Säästö 30/50/75 -rahastot olivat Nordean suosituimpia rahastoja Suomessa: suomalaisilla osuudenomistajilla mitattuna nämä kolme Säästö-rahastoa ovat Nordean suurimpia rahastoja.

 

Tuomo Mattila

Tuomo Mattila

Salkunhoitaja, Säästö-rahastot

Säästö-rahastoja hoidetaan aktiivisesti ja ajankohtaisen markkinanäkemyksen mukaisesti. Niihin sijoittaessasi sinun tulee olla tietoinen sijoitusajastasi, tuotto-odotuksestasi ja riskinsietokyvystäsi. Kun nämä ovat tiedossa, pystyt valitsemaan juuri sinun sijoitusprofiiliisi sopivan Säästö-rahaston.

Säästö-rahastot menestyivät yhdistelmärahastovertailussa

Nordean Säästö-rahastoperheen kolme yhdistelmärahastoa, Säästö 30Säästö 50 ja Säästö 75, olivat mukana Sijoittaja.fi:n yhdistelmärahastovertailussa. Nämä kolme mukana ollutta Säästö-rahastoa pärjäsivät vertailussa erinomaisesti ja olivat kokonaisuudessaan toiseksi parhaita.

Vertailussa arvioitiin yhdistelmärahastoja kolmessa eri riskiluokassa: matalan, neutraalin ja korkean riskin rahastoissa. Matalan riskin yhdistelmärahastoista Nordea Säästö 30 sijoittui kolmanneksi ja neutraalin riskin yhdistelmärahastoista Nordea Säästö 50 sijoittui neljänneksi. Korkean riskin yhdistelmärahastojen vertailussa Nordea Säästö 75 vei voiton ja sijoittui ensimmäiseksi.

Yhdistelmärahastovertailussa pystyi menestymään monella eri tavalla. Tämä johtuu siitä, että vertailun rahastoja arvoitiin seitsemän eri ominaisuuden perusteella:

  1. Viiden vuoden tuotto p.a.
  2. Parhaat kuukausituotot
  3. Huonoimmat kuukausituotot
  4. Tuottoero indeksiin
  5. Voittosuhde indeksiin
  6. Riski
  7. Tuotto vs. riski

Säästö-rahastojen menestys johtui erinomaisesta voittosuhteesta indeksiin: rahastot ovat voittaneet vertailuindeksinsä useammin kuin muiden rahastoyhtiöiden verrokkinsa. Menestystä tuli myös muissa kategorioissa. Säästö-rahastot pärjäsivät huomattavan hyvin kategorioissa viiden vuoden tuotto p.a. ja parhaat kuukausituotot.

Säästö-rahastot olivat vertailussa mukana olleista rahastoista riskisimmästä päästä. Riskinotto toisaalta siivitti rahastot vertailun ykkössijalle nousukausien aikaisten erinomaisten tuottojen ansiosta, mutta myös heikensi rahastojen menestystä laskumarkkinassa. Markkinan huonoimpina kuukausina Säästö-rahastojen tuotot olivat heikkoja vertailun muihin rahastoihin verrattuna. Tästä huolimatta Säästö 30/50 -rahastojen tuotto/riskisuhde oli vertailun keskiluokkaa ja Säästö 75 -rahaston koko vertailun paras.

Kiinnostuitko Säästö-rahastoista?

Säästö-rahastoista löytyy hyviä sijoitusvaihtoehtoja niin aloittelevalle kuin kokeneemmallekin sijoittajalle.

Lue lisää!

Yhdistelmärahastovertailun on toteuttanut Sijoittaja.fi. Sijoittaja.fi on sijoittajan tietopalvelu, joka tarjoaa puolueetonta tietoa sijoittamisesta, kuten uutisia, artikkeleita ja analyysejä. Sijoittaja.fi:n toimituksellisesta sisällöstä vastaa perustaja ja vastaava toimittaja Timo Heikkilä.

Tässä artikkelissa esitetyt sijoittamista ja säästämistä koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahastosäästämiseen kuuluu riskejä ja sijoitettujen varojen arvo saattaa nousta tai laskea. Rahastojen historialliset tuotot eivät ole tae tulevista tuotoista. Rahaston tulevat tuotot riippuvat mm. markkinan kehityksestä, salkunhoitajan taidoista, rahaston riskiprofiilista sekä rahaston kuluista.

Artikkelissa mainittuja rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.