Kirjoittanut:
Katarina Hammar

Vaikuttaako monimuotoisuus ilmastonmuutokseen ja sijoituksesi arvoon?

Yrityksen hallituksen pitäisi olla kiinnostunut sen osakkeenomistajien edusta ja yrityksen arvon kehityksestä pitkällä aikavälillä. Vaikka monimuotoisempi hallitus voisi olla eduksi liiketoiminnalle, istuu hallituksissa pääasiassa miehiä. Me haluamme tasapainoisempia hallituksia.

boardmeeting

Vuonna 2021 löysimme Nordean rahastojen salkuista 75 yhtiötä, joiden hallituksessa oli vain miehiä.  

Sijoitusnäkökulmasta yhtiöiden monimuotoisuus tuo mukanaan useita mahdollisuuksia, sillä monimuotoisemmat yritykset ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet homogeenisiä verrokkejaan paremmin. Tämä käy ilmi esimerkiksi konsulttitalo McKinseyn yli 1000 yritystä 15 maasta käsittäneestä tutkimuksesta, jonka mukaan ylimmän johdon monimuotoisuus korreloi yritysten verrokkejaan paremman tuloksen kanssa.  

Tutkimustiedon mukaan monimuotoisuus kannattaa myös ilmastonäkökulmasta, sillä yritykset, joissa  hallitukset ovat monimuotoisia, ovat myös huomioineet liiketoiminnassaan ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia verrokkejaan aktiivisemmin.

Akateeminen tutkimus , jossa tarkastellaan lähes 2 500 yritystä 63 maasta toteaa tällaisten yritysten kiinnittävän enemmän huomiota ilmastonmuutokseen, minkä ansiosta niihin kohdistuu vähemmän sen aiheuttamia suoria ja välillisiä riskejä. Siksi monimuotoisuudella on merkitystä sekä rahastoihin sijoittaneille asiakkaillemme että meille, kun pyrimme tarjoamaan heille mahdollisimman hyvää ja vastuullista tuottoa.  

Tiedämme kyllä, että monimuotoisuuskriteereihin kuuluu ja pitääkin kuulua monia muitakin tekijöitä kuin sukupuoli. Samaan aikaan pidämme tärkeänä, että aloitamme tekijöistä, joissa on saatavilla selkeää tietoa, joiden perusteella voimme määritellä mitattavia tavoitteita. Tämän tekstin kirjoitushetkellä koetamme yhä saada sijoituskohteena olevissa yhtiöissä hallitusten sukupuolijakaumaa muutettua ainakin 40/60.  

Katarina Hammar & Cecilia Fryklöf
Corporate Governance -tiimin vetäjän Katariina Hammarin ja Active ownership -tiimin vetäjän Cecilia Fryklöfin missiona on tuoda monimuotoisuutta yritysten hallituksiin

Vuoropuhelu ja sen lopputulos

Marraskuun 2021 ensimmäisen yhteydenoton jälkeen otimme yrityksiin uudelleen yhteyttä joulukuussa 2022. Tuolloin kerroimme yrityksille, että mikäli naisten määrää niiden hallituksessa ei onnistuta lisäämään, tulemme seuraavassa yhtiökokouksessa äänestämään hallituksen puheenjohtajalle tai vastaavasti niiden hallituksen jäsenistä ehdotuksia tekevän nimitystoimikunnan puheenjohtajan luottamusta vastaan. Monet yrityksistä vastasivat nopeasti viestiimme ja keskustelimme aiheesta ja yhtiön tilanteesta useaan otteeseen.

Toukokuussa 2023 – siis vain 18 kuukautta ensimmäisen yhteydenoton jälkeen – yli puolet löytämistämme yrityksistä (52 %) oli valinnut ainakin yhden naisen hallitukseensa. Esimerkiksi japanilaisten Toray Industriesin ja Sumitomo Realty & Developmentin sekä indonesialaisen PT Media Nusantara Citran hallituksessa istuu jo enemmän naisia.

Työ jatkuu yhä

Jäljelle jäävien yritysten (48 %) osalta teimme kuten ilmoitimme. Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi ja rahastoja edustava Corporate Governance sopivat yhdessä äänestävänsä näiden yritysten osalta hallituksen tai nimitystoimikunnan puheenjohtajaa vastaan.

Olemme yhdessä sijoitusten osalta vaikuttamistyötä tekevän Active Ownership -tiimin vetäjän Cecilia Fryklöfin kanssa iloisia siitä, että saimme muutoksen aikaan yli puolessa yrityksistä, joihin otimme yhteyttä.

Työmme yritysten kanssa jatkuu. Yritysten sukupuolten välisen tasa-arvon ja laajemman monimuotoisuuden edistämisessä on vielä runsaasti tehtävää, jota voimme edistää niitä vuoropuhelun, yhtiökokousäänestysten sekä nimitystoimikuntatyömme avulla.

Olemme varmoja siitä, että aktiivisena omistajana voimme myös jatkossa vaikuttaa rahastojen sijoituskohteena oleviin yrityksiin ja turvata asiakkaidemme varojen pidemmän ajan arvonkehtiystä ja tarjota mahdollisimman hyvää tuottoa pidemmällä aikavälillä.