Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest henvender sig til investorer, der investerer for frie midler og via pensionsordninger. Andele i foreningens fonde kan erhverves via Nordeas mobil- eller netbank samt egen rådgiver medmindre andet er angivet.

Værdipapirfonden Nordea Invest

De fleste fonde i Værdipapirfonden Nordea Invest indgår som elementer i porteføljeplejeaftaler hos Nordea Bank Abp og kan derfor kun erhverves af investorer, der har indgået en sådan aftale. Undtagelsen herfra er dog Bæredygtig Basis 2-5 KL 1, der kan købes uden en porteføljeplejeaftale.

Private Banking Privat/Erhverv

Værdipapirfonden Nordea Invest FF

Værdipapirfonden Nordea Invest FF henvender sig alene til investorer, der har indgået en aftale med Nordea Bank Abp omkring digital investeringsrådgivning (Nora) eller anden aftale, som Nordea Bank Abp måtte finde relevant, og må alene erhverves som en del af disse aftaler. Læs mere om den digitale rådgiver Nora her.

Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig henvender sig alene til almene boligorganisationer samt selvejende institutioner, som indeholder almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger, som defineret i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Køb og salg kan ekspederes gennem Nordea Bank, Client Relations DK eller gennem pengeinstitutter og børsmæglerselskaber efter forudgående godkendelse af Nordea Bank, Client Relations DK.

Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune henvender sig primært til danske kommuner og danske regioner. Køb og salg kan ekspederes gennem Nordea Bank, Client Relations DK eller gennem pengeinstitutter og børsmæglerselskaber efter forudgående godkendelse af Nordea Bank, Client Relations DK.

Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Investeringsforeningen Nordea Invest Engros henvender sig alene til professionelle investorer, der har indgået en aftale med Nordea Investment Management AB, og andele i foreningen må alene erhverves som en del af denne aftale.