Kirjoittanut:
Thomas Bjerg

Xcel Energy - amerikkalainen energiasijoitus sitoutuu ilmastotavoitteisiin

Xcel Energy, Yhdysvaltojen johtava energiayhtiö hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, on asettanut itselleen kunnianhimoiset tavoitteet. Aktiiviset sijoittajat vaativat nyt yhtiötä työskentelemään kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta se voi myös todistaa pystyvänsä saavuttamaan ne.

Vindmøller

Ilmastotavoitteiden asettaminen ei välttämättä ole vaikeaa - energiayhtiölläkin voi olla kunnianhimoiset tavoitteet, joiden mukaan se pyrkii olemaan hiilineutraali pitkällä aikavälillä. On kuitenkin aivan eri asia päästää riippumattomat kansalaisjärjestöt tarkistamaan, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

Amerikkalainen Xcel Energy on viime vuosina tuottanut sähköä hiilivoiman sijaan yhä enemmän tuuli- ja aurinkovoimalla ja siksi vähentänyt hiilidioksidipäästöjään huomattavasti. Muutoksen mittakaava on ollut suuri: Yhtiö on Yhdysvaltojen johtava energiayhtiö päästöjen vähentämisessä. Nordean rahastojen salkunhoitoyhtiö ja ryhmä muita suursijoittajia pyrkii silti yhä vaikuttamaan Xcel Energyyn.

– Xcel Energyn tavoitteet ovat hyvät, mutta tarvitsemme myös todisteita siitä, että yhtiö todella saavuttaa ne. Pystyykö yhtiö osoittamaan, että sen tulevat investoinnit tukevat tavoitteita? Yhtiö aikoo v.  2030 mennessä leikata sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä 80 %:lla vuoden 2005 tasosta. Haluamme nähdä konkreettisia todisteita, haluamme myös tietää hiilivoimaloiden sulkemisen ja muiden hankkeiden vaikutukset ja osuudet, Harry Granqvist sanoo.

Harry Granqvist kuuluu vastuullisen sijoittamisen tiimiin, joka tarkastelee Nordean rahastojen sijoituskohteiksi valittujen yhtiöiden tapaa hoitaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.

 

Harry Granqvist

Harry Granqvist

Senior ESG-analyst, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi

 Xcel Energyn tavoitteet ovat hyvät, mutta tarvitsemme myös todisteita siitä, että yhtiö todella saavuttaa ne. Pystyykö yhtiö osoittamaan, että sen tulevat investoinnit tukevat tavoitteita?     

Climate Action 100+ vaikuttaa suurimpiin päästöjen aiheuttajiin

Sijoittajien v. 2017 käynnistämässä Climate Action 100+ -hankkeessa pyritään yhdessä vaikuttamaan sellaisiin eniten hiilidioksidipäästöjä tuottaviin yhtiöihin, joilla on hyvät mahdollisuudet vähentää päästöjään ja muuttaa toimintaansa vihreämmäksi.

Hankkeessa mukana olevat omaisuudenhoitajat jakoivat sen kohteet tarkempia yhtiökohtaisia vuoropuheluja varten. Nordea sai yhdessä toisen sijoittajaryhmän kanssa kohteekseen kahdeksassa osavaltiossa toimivan, yli 3,6 miljoonalle asiakkaalle USA:ssa energiaa toimittavan Xcel Energyn.

Vuoropuhelu alkoi tuottaa tulosta nopeasti,  jo yhdeksän kuukauden keskustelun jälkeen Xcel Energy ilmoitti ensimmäisenä yhdysvaltalaisena energiayhtiönä yllämainitut kunnianhimoiset tavoitteensa.  

– Yksi Xcel Energyn heikkouksista oli, että se aikoi ensin luopua hiilivoimaloista 2030-luvun kuluessa, mutta lopulta tavoitetta aikaistettiin huomattavasti vuoteen 2030. Tämä oli mielestämme erittäin tärkeää, Granqvist kertoo.

Sijoittajien kolme konkreettista viestiä

Harry Granqvist kertoo, että Xcel Energyyn vaikutetaan nyt uudella tavalla. Sijoittajat ovat esittäneet yhtiölle kolme konkreettista toivetta:

1) Tapaaminen hallituksen riippumattomien jäsenten kanssa, jotta nämä saadaan sitoutumaan ilmastostrategiaan.

2) Liittyminen vuotoja ja päästöjä valvovaan Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0 -aloitteeseen.

3) Yhteistyö Science-Based Targets (SBTI) -aloitteen kanssa, jotta varmistetaan että sen ilmastostrategia on YK:n ilmastotavoitteiden mukainen.

Granqvistin kertoo sijoittajien työskennelleen tähän asti yhtiön toimitusjohtajan sekä vastuullisuus- ja sijoittajasuhdejohtajan kanssa. Se ei kuitenkaan enää riitä.

– Joidenkin mielestä tämä on aggressiivinen toimenpide, mutta näkemykset alkavat muuttua. Mielestämme on tärkeää, että kaikki johtotasot hallitusta myöden sitoutuvat ilmastostrategiaan, hän sanoo ja jatkaa

– Vaikka Xcel Energyn tavoitteena on tehdä maakaasun myynnistä ilmastoneutraalia, yhtiö ei ole vielä kertonut, miten se aikoo asian ratkaista. Myyntiä on joko vähennettävä tai maakaasu on korvattava biokaasulla. Lämmityksessä se voidaan hyvin vaihtaa sähköön, mutta muissa kohteissa kaasua on vaikea korvata, ja biokaasun tuotantokin on rajallista.

Haluamme, että yhtiön edustajat kertovat, miten he asian konkreettisesti ratkaisevat.

Figur_Xcel2
Xcel Energyn tavoitteena on vähentää sähköntuotannon ja lämmitykseen käytettävän maakaasun hiilidioksidipäästöjä sekä rakentaa 1,5 miljoonaa sähköautojen latauspistettä. Lähde: Xcel Energy

Ulkopuolinen taho strategian ja päästöjen tarkistajaksi

Sijoittajat haluavat yhtiöön myös ulkopuolisen tahon dokumentoimaan ja tarkistamaan ilmastotoimet sekä antamaan niihin liittyvää neuvontaa. He ehdottavat, että Xcel Energy liittyy OGMP 2.0:een, organisaatioon, joka mieluummin mittaa kuin arvioi yhtiöiden metaanipäästöt ja kaasuvuodot.

– Satelliittimittaukset osoittavat, että yritykset arvioivat usein hiilidioksidipäästöt ja metaanivuodot erittäin huonosti. Kun  Xcel Energy liittyy päästöjä drooneilla ja laserilla mittaavaan OGMP:hen, tulee yhtiön luvuista luotettavampia, Granqvist toteaa. Hän katsoo jäsenyyden hyödyttävän molempia osapuolia.

– OGMP:n tekniset asiantuntijat auttavat yhtiöitä havaitsemaan vuodot. Näin Xcel Energy menettää vähemmän resursseja ja suojelee ilmastoa metaanivuodoilta. Metaani on voimakas kasvihuonekaasu, hän sanoo.

Climate Action 100+ haluaa Xcel Energyn aloittavan yhteistyön Science-Based Targets (SBTI) -aloitteen kanssa. SBTI tutkii, vastaako yhtiön strategia YK:n ilmastopaneelin tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu 1,5 asteeseen vuoteen 2100 mennessä.

– Viime aikoihin asti kaikki amerikkalaiset energiayhtiöt kieltäytyivät yhteistyöstä SBTI:n kanssa, mutta nyt muutama on lähtenyt mukaan. Toivomme, että Xcel Energy seuraa perässä, Harry Granqvist sanoo.

Hän myöntää Xcel Energyn toimineen innovatiivisesti, kun se julkaisi hiilineutraaliutta koskevan tavoitteensa vuonna 2018.

– Tuolloin yhtiön ilmastostrategian todettiin vastaavan YK:n tavoitteita. Sen jälkeen on tapahtunut paljon, ja siksi haluamme, että ulkopuolinen taho pääsee jälleen tutkimaan yhtiön strategiaa, hän sanoo.

Granqvistin mukaan Xcel Energy on kuitenkin suhtautunut tähän vastahakoisesti.

– Yhtiö pelkää sitoutumista liian moniin standardeihin ja aloitteisiin tilanteessa, jossa sidosryhmät eivät kerro selvästi, mitkä näistä ovat tärkeimpiä.

– Vaikka Xcel Energy on USA:ssa johtava päästöjä vähentävä energiayhtiö, käytetään siellä yhä paljon enemmän hiilivoimaa kuin Euroopassa. Yhtiö on yhä yksi suurimmista saastuttajista, ja siksi vaatimuksia kannattaa jatkaa, hän perustelee.