Vores nordiske team deltager på generalforsamlinger og tager på virksomhedsbesøg rundt omkring i verden. Det er med til at sikre et grundigt kendskab til procedurer og risici, som i sidste ende kommer vores investorer til gode. En af teamets vigtigste opgaver er at sikre, at der ikke er risici, som vi er uvidende om. For eksempel at en virksomheds underleverandører benytter underbetalt arbejdskraft eller børnearbejde.

Som en af Europas største formueforvaltere har Nordea Asset Management en vis gennemslagskraft hos virksomhederne, og det er derfor yderst sjældent, at vi møder en lukket dør. Sommetider har virksomhedens ledelse været uvidende om problemet, fordi det er foregået hos en underleverandør flere led ude, og når de så agerer på det, kan det på sigt føre til, at virksomhedens aktiekurs stiger.

God selskabsledelse og udøvelse af stemmerettigheder

God og aktiv selskabsledelse er i vores optik afgørende for et selskabs langsigtede udvikling og således til gavn for selskabets aktionærer, medarbejdere og samfundet som helhed. Det smitter ganske enkelt af på din investering. En måde at sikre god selskabsledelse på er at fokusere på øget gennemsigtighed og åbenhed i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne.

Vi følger vores Corporate Governance Principles og stemmer som medejere af utallige virksomheder på generalforsamlinger mange steder i verden. På Voting Portal kan du se hvor og hvordan, vi udøver vores stemmerettigheder.

Sådan stemmer vi

mature-businessmen-discussing
Vi er i dialog med virksomhederne for at beskytte investorernes afkast på lang sigt og for at opnå resultater i forhold til miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige spørgsmål.

Engagement og dialog med virksomhederne

Engagement og dialog er en væsentlig del af aktivt ejerskab. Vi er i dialog med virksomhederne for at beskytte investorernes afkast på lang sigt og for at opnå resultater i forhold til miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige spørgsmål. Gennem dialogen kan vi være med til at påvirke både adfærd og praksis i de selskaber, vi investerer i.

Udelukkelse af virksomheder

Udelukkelse fra Nordea Invests fonde er altid den sidste mulighed, da vi ved eksklusion endegyldigt mister muligheden for at påvirke virksomheden i en mere bæredygtig retning. Men hvis virksomheden bryder de internationale normer og ikke udviser forandringsvilje i forhold i deres håndtering af ESG-faktorer, er der ingen anden udvej.

Vi investerer som udgangspunkt fx ikke i våben, og vores politik er at vi fra alle vores fonde ekskluderer virksomheder, som producerer eller sælger såkaldte “kontroversielle våben”, dvs landminer, klyngebomber, atomvåben m.m. På det grundlag undlader vi bl.a. at investere i flyproducenterne Boeing og Airbus. 

I vores fonde med bæredygtigt fokus, fx Stars-fondene og Bæredygtige Aktier, vil ingen våbenproducenter, eller virksomheder med lignende aktiviteter, optræde overhovedet. De bæredygtige fonde er omfattet af Nordea Asset Managements politik for fossile brændstoffer. Det betyder, at virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra olie- og gasudvinding eller kulminedrift, bliver udelukket fra fondene. 

Når det er sagt, kan vi, i vores bredere fonde, godt have investeringer i virksomheder som f.eks. SAAB (Sverige), Rolls Royce (England) og General Electric (USA), som udover at levere komponenter til mange andre industrier også leverer – eller på et tidspunkt har leveret – flydele eller andet materiel, ikke bare til forsvaret i den vestlige del af verdenen, men også til lande som fx Saudi Arabien og/eller de Forenede Arabiske Emirater. De leverancer er sket med godkendelse fra de relevante regeringer, men det er ikke desto mindre noget vi kan bringe op, når vi taler med de relevante virksomheder – og den mulighed bruger vi løbende.

Samme udelukkelse gælder for virksomheder, der bryder FN's konventioner for menneskerettigheder samt en lang række tunge kulselskaber. Listen opdateres løbende.

Se udelukkede virksomheder

Hvis du vil vide mere ...

Her kan du dykke mere ned i detaljerne i rapporter, redegørelser og politikker.

Aktivt ejerskab og dialog med virksomheder 2021

Nordea Funds Corporate Governance Principles

Anbefalinger for aktivt ejerskab

Best Execution Policy