ÅOP

Den 1. januar 2023 blev det velkendte nøgletal ÅOP endeligt udfaset. Det skete samtidigt med introduktionen af det nye dokument "Central Information" (PRIIPS KID), der indeholder udførlige informationer om bl.a. omkostningerne og hvordan de påvirker dit afkast. Udfasningen af ÅOP er besluttet af parterne bag aftalen; Investering Danmark, Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet Tænk. 

Engangsomkostninger

Oprettelses- og udtrædelsesomkostninger sikrer, at de eksisterende investorer i fonden ikke påvirkes af hverken til- eller afgang i fonden.

Oprettelsesomkostninger

Oprettelsesomkostninger er et tillæg, fonden opkræver, når der udstedes nye investeringsbeviser til nye investorer. Når nye investorer kommer til, skal fonden ud og købe flere værdipapirer, og udgifterne hertil dækkes af køberne af beviserne ved, at de betaler en kurs, der ligger lidt over indre værdi (den regnskabsmæssige værdi). Børskursen er den aktuelle kurs, fonden handles til.

Udtrædelsesomkostninger

Udtrædelsesomkostninger er en omkostning, som investoren betaler ved salg af sine andele og dette dækker bl.a. de handelsomkostninger, der er forbundet med salg af værdipapirer i forbindelse med investors udtræden af fonden.

Løbende omkostninger

De løbende omkostninger er den samlede årlige omkostning, der er ved at eje en fond. De kan overordnet dels op i 2 kategorier:

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger (også kaldet løbende administrationsomkostninger) dækker udgifter til distribution og forvaltning af fondene samt administrations- og driftsomkostningerne.

Transaktionsomkostninger

Transaktionsomkostninger består af direkte (eksplicitte) og indirekte (implicitte) handelsomkostninger, og går til fondens løbende udgifter til køb og salg af værdipapirer. De indirekte handelsomkostninger er de forventede indirekte handelsomkostninger ved den løbende pleje af fondens formue. Disse opstår bl.a., når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger.

Øvrige omkostninger

Når du køber og sælger en fond, betaler du kurtage til den bank, du handler igennem. Kurtagen varierer fra pengeinstitut til pengeinstitut og beregnes normalt ud fra kursværdien. Du betaler som regel en minimumskurtage (denne er ofte mindre, hvis du handler online).