Lad Nordea Bank hjælpe dig med at pleje din formue

Porteføljepleje hos Nordea Bank er professionel pleje af din formue, hvor investeringsbeslutningerne håndteres af vores erfarne specialister, som løbende sørger for tilpasning af dine investeringer med udgangspunkt i den aftalte investeringsprofil og vores afkastforventninger.

Klik herunder og bliv klogere på de forskellige løsninger, hvor investeringsansvaret er placeret i banken.

Porteføljepleje i Nordea Bank

Flere muligheder for porteføljepleje

Nordea Invest leverer fondene til Nordea Banks porteføljeplejeløsninger, og investering i disse fonde er kun mulig for investorer, som har indgået en særlig aftale om porteføljepleje med Nordea Bank.