På vej mod en fossilfri fremtid

På vej mod en fossilfri fremtid

På klimakonferencen i Paris i 2015 aftalte 195 lande at begrænse den globale opvarmning til højst to grader celsius. Aftalen trådte i kraft året efter i 2016 med officiel virkning fra 2020.

For at fejre aftalen og overholde vores del af den har vi skærpet vores politik for fossile brændstoffer for de fleste af vores fonde (artikel 8 og 9 fonde).

Max 2°C – men helst under

To grader er bredt anerkendt som den øvre grænse for den globale temperaturstigning, hvis de værste klimaforandringer skal undgås. Men temperaturstigningen skal helst ikke overstige 1,5 grader.

Tilgang baseret på
Max 2°C

Klimaindsats står øverst på Nordea Invests dagsorden for bæredygtighed. Og vi arbejder hele tiden på at holde vores fonde inden for rammerne af Paris-aftalen. Det betyder bl.a., at vi gør vores bedste for at sikre, at de selskaber, vi investerer i, tager del i indsatsen verden over for at holde den globale opvarmning under to grader i forhold til det førindustrielle niveau.

Se disse videoer for at få mere at vide om baggrunden, udfordringerne og den mulige løsning – som vi ser det.

Del 1:

Baggrunden

Baggrunden
Del 2:

Udfordringen

Udfordringen
Del 3:

Løsningen

Løsningen

En ny aktør
på banen

I 2020 tilsluttede vi os Transition Pathway Initiative (TPI), et initiativ, der hjælper investorer med at vurdere, hvilke selskaber der forbereder sig på overgangen til en økonomi med lav CO2-udledning, og hvilke der ikke gør det.

I dag er TPI et vigtigt værktøj, som vi bruger til at styre klima- og omdømmerisici i vores fonde. Ud over TPI bruger vi også data fra andre anerkendte klimainitiativer som Science-Based Targets Initiative og Carbon Disclosure Project i vores investeringsanalyser, beslutningsprocesser og dialog med selskaberne. Samtidig afsætter vi også selv betydelige ressourcer til analyser.

Læs mere om TPI
En ny aktør på banen
Harry Granqvist
Harry Granqvist er Senior ESG Analyst i Nordea Asset Management.
Q&A

Spørgsmål og svar: Hvordan kan Nordea Invest gøre en forskel?

Vi spørger en ekspert: Harry Granqvist er Senior ESG Analyst i Nordea. Og han har fingeren på pulsen, hvad angår klimavenlige investeringer og den fossilfri fremtid.

Først vil vi gerne høre, hvad Nordeas holdning er
i forhold til at bekæmpe klimaforandringer?

Klimaforandringer er et problem, vi skal finde løsninger til hurtigst muligt. I Nordea mener vi, at en af de vigtigste måder, vi kan begrænse den globale opvarmning på, er at nedbringe CO2-udledningen fra fossile brændstoffer. Det kan kun ske, hvis vi anerkender, at mange af morgendagens vigtigste leverandører af energi nu er i gang med at udfase brugen af fossile brændstoffer, men i de fleste lande vil det tage mindst ti år, før fossile brændstoffer er helt ude af billedet.

Hvordan kan det gøres i praksis?

For blot at give et eksempel, så bruger vi i Nordea aktivt analyser fra Transition Pathway Initiative (TPI) til at vurdere, om et selskabs strategi fremmer eller hindrer opfyldelse af klimamålene i Paris-aftalen. TPI-analyserne fokuserer på fremtiden snarere end historiske klimatiltag, og derfor kan investorer bruge dem som et vigtigt værktøj i deres bestræbelser på at støtte klimaindsatsen.

Hvordan vurderer og rangordner I selskaberne?

Kort fortalt skelner vi mellem selskaber, der gør nok for at hjælpe til med at nå målet i Paris-aftalen om en global temperaturstigning på max. to grader – vi kalder dem omstillingsparate selskaber –og selskaber, der fortsat udleder store CO2-mængder og ikke viser vilje til forandring.

I vores politik for fossile brændstoffer kan du læse hvilke selskaber det omhandler (på engelsk).

Kan du uddybe det?

I Nordea vil vi gerne bidrage til de forandringer, som verden så desperat har brug for, hvis den globale opvarmning skal begrænses. Men vi anerkender også, at energiforbruget i moderne samfund stiger. Så vi er nødt til at give selskaberne tid til at omstille sig og investere i moderne og til tider meget dyre grønne forretningsmodeller og teknologier.

Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Men det skal være tydeligt, at selskaberne gør en indsats for at nå dertil –og vi giver klar besked til de selskaber, der ikke gør det.