Finanstilsynet fører tilsyn med, at de danske investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber overholder gældende regler. 

Alt efter typen af tilsynsaktivitet og tilsynets reaktion, skal Finanstilsynets redegørelser offentliggøres på vores hjemmeside.