Vores stemmer kommer dig til gode

I overensstemmelse med vores vedtægter beslutter Nordea Invests bestyrelse, hvem der udøver stemmeretten for foreningens værdipapirer. Det kan både være bestyrelsen selv, investeringsforvaltningsselskabet eller en kyndig tredjepart.

Fælles for alle er, at de altid skal handle uafhængigt og i foreningernes – og dermed investorernes – interesser. Vi har derfor fastlagt en politik for udøvelse af stemmerettigheder, der sikrer, at stemmeretten for foreningernes værdipapirer udelukkende sker til fordel for foreningerne og i overensstemmelse med foreningernes investeringsmål og investeringsstrategi.

Stemmepolitikken er godkendt af bestyrelsen og indeholder en række konkrette principper , som foreningerne ønsker at se implementeret hos de selskaber, der investeres i.

Hvem leverer stemmerne?
Nordea Invests bestyrelse har bemyndiget investeringsforvaltningsselskabet til at udøve stemmerettighederne på foreningernes værdipapirer.

For at forebygge eventuelle interessekonflikter som skyldes udøvelsen af stemmerettigheder, er der i foreningerne og investeringsforvaltningsselskabet etableret en generel politik for håndtering af disse.

Med henblik på at sikre at stemmeudøvelsen sker effektivt og til fordel for foreningerne, har investeringsforvaltningsselskabet nedsat en uafhængig Corporate Governance-komite, der varetager stemmeafgivelsen for alle fonde og foreninger administreret af investeringsforvaltningsselskabet.