Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Det nye risikomærkningssystem dækker alle typer investeringer til privatinvestorer, fra klassiske investeringsforeninger med aktier og obligationer til hedgefonde og unoterede ejendomsprojekter, og de fordeles over hele 7-trins skalaen. Det vil normalt være forbundet med mindre risiko at investere i en investeringsforening eller kapitalforening i forhold til alle andre typer af finansielle produkter. Derfor vil de fleste investorer i investeringsforeninger og kapitalforeninger opleve, at risikoklassificeringen af deres investering faldt pr. den 1. januar 2023, hvor den nye klassificering trådte i kraft.

Risiko er et udtryk for, hvor sandsynligt det er, at ens investering vil give et bestemt afkast, eller om investeringen vil udvikle sig helt anderledes end det forventede.

Sådan læses skalaen

Risikoskalaen går fra 1-7. Fondenes placering afhænger af, hvor meget afkastet i fonden har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får et 1-tal, mens 7 indikerer fonde med store afkastudsving. Bemærk at fondenes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil fonden skifte risikoposition. Se alle vores fonde og deres umiddelbare placering nedenfor. 

 

winter-surfing-at-skagsanden-beach

Risikoindikator