Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoniveauet som investeringsfonden befinder sig på i forhold til andre produkter er på en skala fra 1 til 7. Risiko er et udtryk for, hvor sandsynligt det er, at ens investering vil give et bestemt afkast, eller om investeringen vil udvikle sig helt anderledes end det forventede.

Risikoklassificering er beregnet, så skalaen rummer alle typer af produkter, og de fordeles over hele 7-trins skalaen. Det vil normalt være forbundet med mindre risiko at investere i en investeringsforening eller kapitalforening i forhold til alle andre typer af finansielle produkter. Derfor vil de fleste investorer i investeringsforeninger og kapitalforeninger opleve, at risikoklassificeringen af deres investering faldt pr. den 1. januar 2023, hvor den nye klassificering trådte i kraft.

Det er vigtigt at forstå, at ændringen i risikoklassificering som følge af overgangen til de nye regler ikke afspejler en lavere faktisk risiko for produktet. Som investor skal man således vænne sig til, at det der er en ny 7-trins skala, og generelt altid sætte sig godt ind i risikoen på et givent produkt før man investerer. 

Herunder kan man se alle vores produkter og hvordan de er klassificeret i den nye opgørelse.

 

winter-surfing-at-skagsanden-beach
Risikoklassificering før og efter den 1. januar 2023

Ændrede risikoklassificeringer

Risikoklassificeringen i det nye faktaark beregnes ud fra afkastdata over en 5-årig periode. Når der er beregnet en årlig statistisk variation, også kaldet volatilitet, omsættes denne via en tabel til en klassificering fra 1-7 på en skala, hvor 1 udgør den mindst risikable investering – altså den investering, hvor det historiske afkast har vist mindst udsving. 7 er den mest risikable investering.

EKSEMPEL: En investeringsfond, der investerer i aktier, vil typisk have en risikoklasse på 5 eller 6, mens en fond, der investerer i danske obligationer, vil have en risikoklasse på 2 eller 3. Skalaen er konstrueret, så investeringsfonde med forskellige typer af strategier og risikoprofil placerer sig jævnt hen over 7-trins skalaen.

For at risikoklassificeringen fremover kan omfatte en bredere vifte af investeringsprodukter, er modellen til opgørelse af risiko ændret, så alle risikoelementer er omfattet. Når det fremover er PRIIPS-metoden, der bliver anvendt til risikoklassificering, vil de fleste produkter opnå en lavere risikoklasse end ved den gamle metode – også selvom produktet er fuldstændig identisk.

EKSEMPEL: En investeringsfond med en aktiestrategi, hvor volatiliteten er opgjort til 16% vil i det gamle faktaark have en risikoklasse på 6, mens den i det nye vil have en risikoklasse på 4.

 

Det er vigtigt, at du som investor forstår, at dette tilsyneladende fald i produkternes risiko alene skyldes en teknikalitet. Den faktiske risiko, som du påtager dig via dine investeringer, er uændret - det er bare en anden skala, som udtrykker risikoen. Det svarer til, at man beslutter at udtrykke en temperatur på Celsius-skalaen i stedet for på Fahrenheit-skalaen. Temperaturen er den samme, men den udtrykkes blot anderledes. Det er det, der nu sker med risikoklassificeringen af investeringsfondene. Det er vigtigt at forstå, at ændringen i risikoklassificering for produktet ikke nødvendigvis afspejler en lavere faktisk risiko for produktet. Læs mere om ændringerne i risiko klassificeringer på Finanstilsynets hjemmeside.

 

 

Risikoindikator