En bred vifte af muligheder

I Nordea Invest administererer vi langt over 100 fonde fordelt i fire investeringsforeninger og to værdipapirfonde. Nogle kan man handle selv, mens andre indgår som byggesten i Nordea Banks porteføljeplejeprodukter. Det gør det muligt at tilpasse investeringerne til enhver risikoprofil og giver samtidig adgang til at investere i aktier og obligationer på markeder, der ellers kan være svære at tilgå som enkeltperson.

Vores fonde bliver aktivt forvaltet af specialiserede porteføljemanagere, som dagligt overvåger finansmarkederne. Vi er GIPS-certificerede, og det betyder, at vi har forpligtet os til at overholde GIPS-standarden for rapportering. GIPS er en forkortelse for Global Investment Performance Standards og er en international standard for måling af afkast.

Du finder vores foreninger og fonde her.

People in a row with phones
Nordea Invests investeringsforeninger og værdipapirfonde henvender sig til forskellige typer af investorer bosat i Danmark.

Alle spørgsmål relateret til Nordea Fund Management, bedes rettes til: 

Nordea Fund Management
Nicolai Eigtveds Gade 8
1402 København K
E-mail: info [at] nordeainvest.dk

Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Ifølge lovgivningen skal investeringsforeninger have et depotselskab, der er godkendt af Finanstilsynet. Depotselskabets ansvar er blandt andet at sørge for en sikker opbevaring af foreningens værdipapirer.

Revision
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC)