Således skal henvisningerne til handelsfunktioner via Nordea bank udelukkende opfattes som en praktisk foranstaltning for brugerne af hjemmesiden og ikke som tilbud eller opfordring til handel med investeringsbeviserne. Derudover gør vi opmærksom på, at al rådgivning i forbindelse med køb og salg af Nordea Invest beviser varetages af Nordea Invests hoveddistributør, Nordea Bank, eller den pågældende kundes pengeinstitut, hvis kunden ikke er kunde i Nordea Bank.

Hjemmesidens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for læserens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Vi har omhyggeligt søgt at sikre os, at indholdet på denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed. Vi påtager os endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse. Alle rettigheder til de viste data tilhører foreningen og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse, ligesom oplysningerne ikke må bruges i erhvervsmæssig øjemed, hverken i be- eller ubearbejdet form.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Kursværdien af investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne.

Nordea Invest Magasinet

Artikler i Nordea Invest Magasinet er som udgangspunkt inspirationshistorier - og ikke et udtryk for hvad der investeres i hos Nordea Invest.

Omtale af lande, selskaber, brancher, gode ideer og/eller fonde i artiklerne skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest.

Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.