Udbytternes skattemæssige fordeling

Tabellen viser den skattemæssige opdeling af udbytterne optjent i 2021 for personskattepligtige.
For pensionsskattepligtige indgår udbyttet i pensionsbeskatningsgrundlaget, og for selskaber indgår udbyttet i selskabsindkomsten. 

Afdelingnavn

Udloning I alt (kr. pr. andel)

Heraf aconto udlodning (kr. pr. andel)

Restudlodning (kr. pr. andel)

Kapitalindkomst (kr. pr. andel)

Aktieindkomst (kr. pr. andel)

Skattefri (kr. pr. andel)

Obligationsafdelinger

 

 

 

 

 

 

Bæredygtige Obligationer KL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bæredygtige Obligationer KL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bæredygtige Obligationer KL 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

European High Yield Bonds KL 1

3,50

0,00

3,50

3,50

0,00

0,00

European High Yield Bonds KL 2

3,60

0,00

3,60

3,60

0,00

0,00

Fonde KL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonde KL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Globale Obligationer KL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Globale Obligationer KL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Højrentelande KL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HøjrenteLande KL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Korte Obligationer KL 1

0,10

0,10

0,00

0,10

0,00

0,00

Korte Obligationer KL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Korte Obligationer Lagerbeskattet KL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Korte Obligationer Lagerbeskattet KL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lange Obligationer KL 1

0,30

0,30

0,00

0,30

0,00

0,00

Lange Obligationer KL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mellemlange Obligationer KL 1

0,40

0,40

0,00

0,40

0,00

0,00

Mellemlange Obligationer KL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verdens Obligationsmarkeder KL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verdens Obligationsmarkeder KL 2

0,10

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

Virksomhedsobligationer Højrente KL 1

2,50

0,00

2,50

2,50

0,00

0,00

Virksomhedsobligationer Højrente KL 2

2,50

0,00

2,50

2,50

0,00

0,00

Virksomhedsobligationer KL 1

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

Virksomhedsobligationer KL 2

2,10

0,00

2,10

2,10

0,00

0,00

Aktieafdelinger

 

 

 

 

 

 

Aktier II KL 1

30,90

0,00

30,90

0,00

30,90

0,00

Aktier II KL 2

31,80

0,00

31,80

0,00

31,80

0,00

Aktier KL 1

11,20

0,00

11,20

0,00

11,20

0,00

Aktier KL 2

11,40

0,00

11,40

0,00

11,40

0,00

Bæredygtige Aktier KL 1

4,50

0,00

4,50

0,00

4,50

0,00

Bæredygtige Aktier KL 2

4,70

0,00

4,70

0,00

4,70

0,00

Bæredygtige Aktier KL 3

4,40

0,00

4,40

0,00

4,40

0,00

Danmark KL 1

49,50

0,00

49,50

0,00

49,50

0,00

Danmark KL 2

49,90

0,00

49,90

0,00

49,90

0,00

Danske Aktier Fokus KL 1

42,60

0,00

42,60

0,00

42,60

0,00

Danske Aktier Fokus KL 2

43,20

0,00

43,20

0,00

43,20

0,00

Emerging Markets Enhanced KL 1

2,70

0,00

2,70

0,00

2,70

0,00

Emerging Markets Enhanced KL 2

2,80

0,00

2,80

0,00

2,80

0,00

Emerging Markets KL 1

11,80

0,00

11,80

0,00

11,80

0,00

Emerging Markets KL 2

12,10

0,00

12,10

0,00

12,10

0,00

Emerging Stars KL 1

14,80

0,00

14,80

0,00

14,80

0,00

Emerging Stars KL 2

15,10

0,00

15,10

0,00

15,10

0,00

Emerging Stars KL 3

11,10

0,00

11,10

0,00

11,10

0,00

Europa Small Cap KL 1

23,20

0,00

23,20

0,00

23,20

0,00

Europa Small Cap KL 2

23,70

0,00

23,70

0,00

23,70

0,00

Europe Enhanced KL 1

6,00

0,00

6,00

0,00

6,00

0,00

Europe Enhanced KL 2

6,10

0,00

6,10

0,00

6,10

0,00

European Stars KL 1

17,60

0,00

17,60

0,00

17,60

0,00

European Stars KL 2

17,80

0,00

17,80

0,00

17,80

0,00

Global Enhanced KL 1

6,80

0,00

6,80

0,00

6,80

0,00

Global Enhanced KL 2

6,90

0,00

6,90

0,00

6,90

0,00

Global Small Cap Enhanced KL 1

12,40

0,00

12,40

0,00

12,40

0,00

Global Small Cap Enhanced KL 2

12,60

0,00

12,60

0,00

12,60

0,00

Global Small Cap KL 1

6,90

0,00

6,90

0,00

6,90

0,00

Global Small Cap KL 2

6,90

0,00

6,90

0,00

6,90

0,00

Global Stars KL 1

8,60

0,00

8,60

0,00

8,60

0,00

Global Stars KL 2

8,90

0,00

8,90

0,00

8,90

0,00

Global Stars KL 3

7,60

0,00

7,60

0,00

7,60

0,00

Globale Aktier Indeks KL 1

11,90

0,00

11,90

0,00

11,90

0,00

Globale Aktier Indeks KL 2

12,10

0,00

12,10

0,00

12,10

0,00

Globale UdbytteAktier KL 1

6,60

0,00

6,60

0,00

6,60

0,00

Globale UdbytteAktier KL 2

6,80

0,00

6,80

0,00

6,80

0,00

Japan Enhanced KL 1

3,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

Japan Enhanced KL 2

3,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

Klima og Miljø KL 1

21,80

0,00

21,80

0,00

21,80

0,00

Klima og Miljø KL 2

22,20

0,00

22,20

0,00

22,20

0,00

Nordic Small Cap KL 1

41,80

0,00

41,80

0,00

41,80

0,00

Nordic Small Cap KL 2

42,50

0,00

42,50

0,00

42,50

0,00

Nordic Stars KL 1

12,10

0,00

12,10

0,00

12,10

0,00

Nordic Stars KL 2

12,30

0,00

12,30

0,00

12,30

0,00

North America Enhanced KL 1

10,30

0,00

10,30

0,00

10,30

0,00

North America Enhanced KL 2

10,50

0,00

10,50

0,00

10,50

0,00

North American Stars KL 1

3,80

0,00

3,80

0,00

3,80

0,00

North American Stars KL 2

3,90

0,00

3,90

0,00

3,90

0,00

Stabile Aktier Akkumulerende KL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabile Aktier Akkumulerende KL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabile Aktier KL 1

19,60

0,00

19,60

0,00

19,60

0,00

Stabile Aktier KL 2

19,80

0,00

19,80

0,00

19,80

0,00

Balancerede afdelinger

 

 

 

 

 

 

Basis 1 KL 1

6,00

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

Basis 1 KL 2

6,10

0,00

6,10

6,10

0,00

0,00

Basis 2 KL 1

6,30

0,00

6,30

6,30

0,00

0,00

Basis 2 KL 2

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

0,00

Basis 3 KL 1

8,80

0,00

8,80

0,00

8,80

0,00

Basis 3 KL 2

9,00

0,00

9,00

0,00

9,00

0,00

Basis 4 KL 1

8,20

0,00

8,20

0,00

8,20

0,00

Basis 4 KL 2

8,40

0,00

8,40

0,00

8,40

0,00

Stabil Balanceret KL 1

4,50

0,00

4,50

4,50

0,00

0,00

Stabil Balanceret KL 2

4,50

0,00

4,50

4,50

0,00

0,00

 

Her er vores lagerbeskattede afdelinger

Størstedelen af Nordea Invests fonde er realisationsbeskattede. Vi tilbyder dog også vores investorer muligheden for at investere i en række lagerbeskattede fonde. Lagerbeskatning betyder, at du en gang om året skal betale skat af dine investeringsgevinster – også selvom du har beholdt dit ’lager’ og dermed ikke har solgt ud af dine lagerbeskattede fonde i løbet af året. Selve lagerbeskatningen finder sted ved årets afslutning, hvor dit lager gøres op for at se, hvor meget værdien af dine investeringer er vokset i løbet af året. Det er denne værdiændring, du skal betale skat af.

Hvis opgørelsen viser, at du har lidt tab på dine lagerbeskattede fonde, får du et fradrag, som kan modregnes værdipapirer og anden kapitalindkomst. Fradraget gælder uanset, om du har valgt at realisere tabet på dine lagerbeskattede fonde eller ej.

girl holding a basket with apples

Hvordan indberetter jeg udbytteskat?

Når du investerer i Nordea Invest, bliver alle oplysninger om dit udbytte automatisk indberettet til SKAT. Oplysningerne vil således være fortrykt på din årsopgørelse, som du kan finde i din skattemappe på SKATs hjemmeside.

Det eneste du skal gøre, er dermed at kontrollere om de indberettede oplysninger og beløb er korrekte.

young-man-lying-in-boat-on-lake

Hvor meget skal jeg betale i udbytteskat?

Det præcise beløb på udbyttet kan variere fra år til år - nogle år kan det også forekomme, at der ikke udbetales udbytte for en fond.

Få svaret her