Her er vores lagerbeskattede afdelinger

Størstedelen af Nordea Invests fonde er realisationsbeskattede. Vi tilbyder dog også vores investorer muligheden for at investere i en række lagerbeskattede fonde. Lagerbeskatning betyder, at du en gang om året skal betale skat af dine investeringsgevinster – også selvom du har beholdt dit ’lager’ og dermed ikke har solgt ud af dine lagerbeskattede fonde i løbet af året. Selve lagerbeskatningen finder sted ved årets afslutning, hvor dit lager gøres op for at se, hvor meget værdien af dine investeringer er vokset i løbet af året. Det er denne værdiændring, du skal betale skat af.

Hvis opgørelsen viser, at du har lidt tab på dine lagerbeskattede fonde, får du et fradrag, som kan modregnes værdipapirer og anden kapitalindkomst. Fradraget gælder uanset, om du har valgt at realisere tabet på dine lagerbeskattede fonde eller ej.

Se eksempler på beregning af din lagerbeskatning

Bliv klogere på udloddende obligations- og aktieafdelinger

Din årsopgørelse vil i de fleste tilfælde allerede være udfyldt med oplysninger om udbytte fra Nordea Invests fonde. Du kan se oplysningerne i din skattemappe og er selv ansvarlig for, at de er korrekte. Herunder kan du se, hvad du selv skal oplyse, og hvordan du kan kontrollere de oplysninger om udbytter fra Nordea Invest-beviser, som Skattestyrelsen har registreret for dig.

Her er din komplette vejledning til årsopgørelsen for 2020. Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen.

Se vejledningen

Udbytter fra obligationsafdelinger, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat

Se listen

Udbytterne er indberettet til SKAT og skal derfor være med i din årsopgørelse

Se udloddende aktieafdelinger

Se eksempler på historiske skattekurser

girl holding a basket with apples

Hvordan indberetter jeg udbytteskat?

Når du investerer i Nordea Invest, bliver alle oplysninger om dit udbytte automatisk indberettet til SKAT. Oplysningerne vil således være fortrykt på din årsopgørelse, som du kan finde i din skattemappe på SKATs hjemmeside.

Det eneste du skal gøre, er dermed at kontrollere om de indberettede oplysninger og beløb er korrekte.

young-man-lying-in-boat-on-lake

Hvor meget skal du betale i udbytteskat?

Det præcise beløb på udbyttet kan variere fra år til år - nogle år kan det også forekomme, at der ikke udbetales udbytte for en fond.

Få svaret her