Investerer du i aktiebaserede afdelinger fratrækkes 27 pct. acontoskat. Alle udlodninger beskattes i forbindelse med din årsopgørelse.

Udbetaling af udbytter forekommer typisk i februar måned. Nogle enkelte fonde udbetaler udbytte to gange om året - februar og september. Det gælder for Nordea Invest Mellemlange obligationer, Nordea Invest Fonde, Nordea Invest Korte obligationer og Nordea Invest Lange obligationer.

Det præcise beløb på udbyttet kan variere fra år til år - nogle år kan det også forekomme, at der ikke udbetales udbytte for en fond. Det afhænger af en række lovgivningsmæssige krav. 

Se mere om udbytter her