Ved udlodning af udbytte fratrækkes 27 pct. i acontoskat, medmindre du har investeret i en realisationsbeskattet ren obligationsafdeling.

Hvis du som personskattepligtig har investeret i en realisationsbeskattet aktieafdeling, kvalificeres udbyttet som aktieindkomst.

For alle andre typer af afdelinger kvalificeres udbyttet som kapitalindkomst, hvis du har investeret som personskattepligtig.

Udloddende afdelinger/andelsklasser i investeringsforeningerne, udbetaler udbytte til investorerne efter vedtagelse på den årlige ordinære generalforsamling.

I udloddende afdelinger/andelsklasser kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning.

Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. På den ordinære generalforsamling godkendes størrelsen af udlodningen.

Det præcise beløb på udbyttet kan variere fra år til år - nogle år kan det også forekomme, at der ikke udbetales udbytte for en fond.

Udbetaling af udbytter forekommer typisk i februar måned. Nogle enkelte fonde under Investeringsforeningen Nordea Invest udbetaler udbytte to gange om året – februar og september. Det gælder for Nordea Invest Mellemlange obligationer, Nordea Invest Fonde, Nordea Invest Korte obligationer og Nordea Invest Lange obligationer.