Beskatning af beviserne

Gevinst og tab på beviserne i de lagerbeskattede afdelinger opgøres efter lagerprincippet. Det betyder, at du skal medtage årets værdistigning eller tab i årsopgørelsen, også selv om du ikke har solgt beviser i 2022.

Nedenfor har vi anført de skattekurser, du skal anvende til at beregne gevinster eller tab på dine beviser.

Hvis du har købt beviser i 2022, som du fortsat ejer 31. december 2022, beregnes gevinst eller tab som forskellen mellem din anskaffelsessum på beviserne og skattekursen pr 31. december 2022.

Har du solgt beviser i 2022, som du ejede 1. januar 2022, opgøres gevinst eller tab på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen og skattekursen pr. 31. december 2021.

Hvis du har købt og solgt beviser i 2022, opgøres gevinst eller tab på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen og anskaffelsessummen.

Hvis du ikke har solgt i løbet af året, og du ejede beviserne den 1. januar 2022, skal gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem skattekursen pr 31. december 2021 og 31. december 2022.

Gevinster og tab (realiserede og urealiserede) opføres i rubrik 38 i årsopgørelsen. Hvis der er tale om et tab, opføres det med minus.

Navn

ISIN

Skattekurs ultimo 2021

Skattekurs ultimo 2022

Bæredygtige Obligationer KL 1 DK0061139748 104,02 89,83
Bæredygtige Obligationer KL 2 DK0061542552 104,11 90,26
Bæredygtige Obligationer KL 3 DK0061415874 99,64 86,38
Globale obligationer KL 1 DK0010170398 104,1 90,42
Globale obligationer KL 2 DK0061544418 104,13 90,88
HøjrenteLande KL 1 DK0016254899 117,81 94,77
HøjrenteLande KL 2 DK0061544681 117,96 95,56
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1 DK0060014678 93,96 87,6
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 2 DK0061544921 93,98 87,6
Stabil Balanceret KL 1 DK0060014595 137,35 121,8
Stabil Balanceret KL 2 DK0061545654 137,41 122,75
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 DK0016067432 115,72 97,43
Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 DK0061668571 115,88 97,86
Nordea Invest Obligationer DK0060585743 154,86 139,33
Obligationer DK0016059769 94,5 79,1
Danske Obligationer 0-5 KL DK0061411295 98,39 91,24
European Covered Bonds KL 1 DK0061411451 98,3 86,49
European Covered Bonds KL 2 DK0061411618 98,6 87,02
Portefølje Eksterne forvaltere DK0060273852 212,96 177,38
Portefølje Fleksibel DK0060300929 244,49 153,26
Portefølje PM Balance KL1 DK0060496644 216,49 142,06
Portefølje PM Balance KL2 DK0060496727 217,25 142,57
Portefølje PM Balance KL3 DK0060496800 218,14 143,14
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder DK0060273266 136,57 117,22
Nora Fund Two (DK) DK0060987543 1,17 1,01
Nora Fund Three (DK) DK0060987626 1,29 1,11
Nora Fund Four (DK) DK0060987709 1,41 1,22
Nora Fund Five (DK) DK0060987899 1,48 1,3
Bæredygtige Aktier FF DK0061537552 114,72 96,75
Global Stars FF DK0061537636 108,43 94,84
Portefølje Korte Obligationer FF DK0061537719 99,85 93,27
Portefølje Lange Obligationer FF DK0061537982 99,98 85,5
Conservative Fixed Income FF DK0061286614 100,27 97,78

Der er indeholdt 27 procent i udbytteskat af de udbetalte udbytter.

Rubrik 34

Hele udbyttet skal beskattes som kapitalindkomst. Det er bruttobeløbet, der skal opføres, det vil sige udbyttet før tilbageholdt skat som angivet i ovenstående tabel.