Beskatning af beviserne – rubrik 38

Gevinst og tab på beviserne i de lagerbeskattede afdelinger opgøres efter lagerprincippet. Det betyder, at du skal medtage årets værdistigning eller tab i årsopgørelsen, også selv om du ikke har solgt beviser i 2020.

Nedenfor har vi anført de skattekurser, du skal anvende til at beregne gevinster eller tab på dine beviser.

Hvis du har købt beviser i 2020, som du fortsat ejer 31. december 2020, beregnes gevinst eller tab som forskellen mellem din anskaffelsessum på beviserne og skattekursen pr 31. december 2020, jf. ovenfor.

Har du solgt beviser i 2020, som du ejede 1. januar 2020, opgøres gevinst eller tab på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen og skattekursen pr. 31. december 2019, jf. ovenfor.

Hvis du har købt og solgt beviser i 2020, opgøres gevinst eller tab på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen og anskaffelsessummen.

Hvis du ikke har solgt i løbet af året, og du ejede beviserne den 1. januar 2020, skal gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem skattekursen pr 31. december 2019 og 31. december 2020.

Gevinster og tab (realiserede og urealiserede) opføres i rubrik 38. Hvis der er tale om et tab, opføres det med minus.

Beskatningen af udbytter fra afdelingerne

Udbytterne er indberettet til SKAT og skal være med i din årsopgørelse i den rubrik, som fremgår i nedenstående oversigt:

Afdeling

Udbytte i kr. pr. andel rubrik 34

Skattekurs

   

31.12.2019

31.12.2020

Stabile Aktier Akkumulerende KL N/A 222,88 52,26
Bæredygtige Obligationer KL 1 1 102,8 106,13
Bæredygtige Obligationer KL 3  0 - 100,41
Globale Obligationer KL 0 110,3 103,65
HøjrenteLande KL 0 126,21 120,93
Korte Obligationer Lagerbeskattet KL 0,4 96,13 95,96
Stabil Balanceret KL 0 126,45 123,05
Virksomhedsobligationer Højrente KL 0 115,31 110,21

 

Afdeling

Skattekurs

 
 

31.12.2019

31.12.2020

Conservative Fixed Income KL - 99,98
Danske Obligationer 0 – 5 KL - 100,01
European Covered Bonds KL 1 - 100,02
European Covered Bonds KL 2 - 100,04
Portefølje Eksterne Forvaltere 159,55 167,72
Portefølje Fleksibel 163,53 196,85
PBPM Balance KL1 143,43 171,59
PBPM Balance KL2 143,93 172,2
PBPM Balance KL3 144,52 172,9
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder 133,45 137,59

Der er indeholdt 27 procent i udbytteskat af de udbetalte udbytter.

Rubrik 34

Hele udbyttet skal beskattes som kapitalindkomst. Det er bruttobeløbet, der skal opføres, det vil sige udbyttet før tilbageholdt skat som angivet i ovenstående tabel.