Tre kategoriseringer af fonde

Fremover skal vi, med udgangspunkt i den fælles europæiske forordning, klassificere alle vores fonde i forhold til deres tilgang til bæredygtighed:

Artikel 8

Artikel 8 dækker over Nordea Invest-fonde med specifikke bæredygtighedskriterier, som fremmer miljømæssige eller sociale forhold ved at investere i virksomheder med høje ESG-standarder. Fondene i denne kategori kaldes også lysegrønne fonde. 

Artikel 9

Nordea Invest-fonde med bæredygtige investeringsmål er mærket Artikel 9. Det betyder, at de investerer i virksomheder eller aktiviteter, der har som mål at bidrage til at løse nogle af klodens udfordringer og skabe et mere bæredygtigt samfund. Fondene i denne kategori kaldes også mørkegrønne fonde.

Artikel 6

Artikel 6 dækker over øvrige Nordea Invest-fonde, hvor bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer.

Klassificeringer af Nordea Invest-fonde

Hvis du vil se, hvilken klassificering en Nordea Invest-fond har, skal du klikke ind på den enkelte fond og gå til afsnittet “Bæredygtighed i fonden”.

Se alle fondene

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies

Bliv klogere på SFDR på 3 minutter

EU's nye regler for bæredygtige investeringer – forklaret i øjenhøjde.

Hvis du vil vide mere ...

Her kan du dykke mere ned i detaljerne i rapporter, redegørelser og politikker.

Responsible Investments Policy

Fossil Fuel Policy for sustainable funds

Nordea Funds Principal Adverse Impact statement

Sustainability Risk Integration in the Investment Decision-making Process

Vores fonde klassificeret i forhold til SFDR