Af:
Magdalena Kettis, Thematic Engagement team

Aktivt ejerskab: Dialog med Tesla om menneskerettigheder

Tesla er en spændende og udfordrende virksomhed ud fra et ESG-synspunkt, og vi er i dialog med virksomheden både en-til-en og i samarbejde med andre investorer. Elbiler er en vigtig teknologi, som understøtter omstillingen til en kulstoffri økonomi – en omstilling, som Nordea støtter og ønsker at fremme.

tesla

Brancheeksperter, herunder Det Internationale Energiagentur (IEA), forudser, at salget af elbiler vil nå op på 200 millioner i 2030. Ifølge Teslas 2020 og 2021 Impact Reports sigter virksomheden mod i 2030 at bygge 20 millioner biler – årligt. Dette mål og Teslas bidrag til bæredygtighed og den grønne omstilling blev også behandlet af Teslas formand på generalforsamlingen i 2022. Ifølge Reuters vil denne vækst "fundamentalt genskabe den globale bilindustri såvel som minedrift og handel med batterimaterialer". Nøglen til EV-teknologien er batteriet, der indeholder en række forskellige mineraler og lithium, nikkel og kobolt er de vigtigste. Efterspørgslen efter disse mineraler vil stige dramatisk. Batterikapaciteten såvel som råvareproduktionen skal udvides for at imødekomme denne efterspørgsel. Det kan betyde hundredvis af nye miner.

 

Feltundersøgelse i DR Congo (DRC)

For at kunne forstå udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling bedre bestilte vi en rapport fra RAID (Rights and Accountability in Development), som blev offentliggjort i 2021: The Road to Ruin? Electric vehicles and workers’ rights abuses at DR Congo’s industrial cobalt mines. Rapporten tog udgangspunkt i fem af de største koboltminer i DRC, som ejes og drives af multinationale mineselskaber. Tilsammen producerede de næsten halvdelen af verdens forsyning af kobolt i 2020.

Rapport fra RAID

The Road to Ruin?

Elbiler og arbejdstagerrettighedskrænkelser ved DR Congos industrielle koboltminer.

Read more

rapport RAID

Resultaterne var baseret på undersøgelser, der fandt sted mellem juni 2019 og oktober 2021. Rapporten er udarbejdet på grundlag af en kombination af feltarbejde i DR Congos kobber- og koboltbælte, interviews med arbejdere og andre relevante personer samt skrivebordsundersøgelser og korrespondance med mineselskaber, fabrikanter af elektriske biler og andre selskaber. Rapporten beskriver, hvordan arbejderne i vidt omfang udnyttes i mange af DR Congos industriminer. Undersøgelsen sporede kobolt fra industriminerne, som indgår i rapporten, via forsyningskæden til elbil- og elektronikfabrikanter, som købte og anvendte batterierne, som fremstilles af kobolt. Tesla var et af de identificerede selskaber. Som led i undersøgelsen kontaktede RAID selskaberne i rapporten, og Tesla var meget samarbejdsvillig.

map

Vores engagement

Efter offentliggørelsen af RAID-rapporten har Nordea også mødtes med Tesla for at give udtryk for vores bekymring og høre, hvordan de har reageret på og håndteret rapportens resultater. Selskabets ansvarlige indkøbsteam var netop hjemvendt fra en tur til DR Congo og kunne give relevante oplysninger og opdateringer. 

Tesla har forpligtet sig til internationale standarder for forretningsetik og menneskerettigheder og siger, at indkøb fra industrielle miner er en måde, hvorpå de via deres forsyningskæde kan gøre en positiv forskel i forhold til menneskerettigheder og børnearbejde i miner i DRC, hvor udvindingen sker ved håndkraft. Investorerne, herunder Nordea Funds, er dog fortsat bekymrede over selskabets høje eksponering mod vedvarende risici for overtrædelse af menneskerettigheder.

 

Samarbejdsengagement og performancetracking hos Tesla

Nordea har siden 2017 været en del af et samarbejde mellem kapitalforvaltere baseret på CHRB-indekset (Corporate Human Rights Benchmark). Vi bruger også CHRB som et værktøj til at måle virksomheders fremskridt med hensyn til deres menneskerettighedspræstationer.

I 2020 blev 30 virksomheder i bilproduktionssektoren, inklusive Tesla, evalueret for første gang. Sektorens gennemsnitlige præstation var lav med hensyn til overordnet menneskerettighedsarbejde samt menneskerettighedsbaggrundstjek.

Sektoren blev vurderet igen i 2022, og resultaterne, der blev offentliggjort i november, viste nogle forbedringer.

Vi har siden da eskaleret vores engagement med Tesla. I april 2023 skrev Nordea sammen med 16 andre investorer et åbent brev til Teslas bestyrelse. Brevet påpegede, at bestyrelsens manglende tilsyn med CEO Elon Musk og andre kritiske aspekter af virksomhedens strategi, herunder virksomhedens tilgang til mennesker- og arbejdstagerrettigheder, udsætter virksomheden for betydelige juridiske, og operationelle risici og påvirker virksomhedens omdømme, hvilket kan kan bringe dets langsigtede værdi i fare.

Som administrerende direktør for SpaceX, Tesla og Twitter troede vi, at Musk var overengageret på et tidspunkt, hvor virksomheden stod over for kritiske udfordringer, herunder øget konkurrence, regulatorisk kontrol og faldende aktiekurser. Vi udtrykte også bekymring over virksomhedens fortsatte risikoeksponering for menneskerettigheder. Det gælder primært i forbindelse med indkøb af kobolt fra DRC, hvor børne- og tvangsarbejde er udbredt, men også andre områder i Teslas forsyningskæde betragtes som højrisikoområder, når det kommer til tvangsarbejde. Der er også beviser for dårlig arbejdsledelse på Teslas egne fabrikker.

I maj meddelte Musk, at han stoppede som CEO for Twitter. Men da Tesla ikke reagerede på vores anmodning om et møde, og da der stadig var bekymringer relateret til virksomhedens dårlige ESG-ledelse, besluttede vi at stemme imod nogle af de foreslåede bestyrrelsesmedlemmer, herunder formanden, på Teslas generalforsamling i 2023 (se mere på Voting Portal). Den relativt lave opbakning til bestyrelsen på generalforsamlingen signalerede, at mange andre investorer deler vores bekymringer om bestyrelsens handlinger. 

Vi vil fortsætte vores dialog med Tesla.