Af:
Cecilia Blomberg

Nordea Invest Emerging Stars: Ping An Healthcare and Technology

Mens onlinekonsultationstjenester er blevet mere almindelige overalt i verden, var det først i coronavirus-pandemien, at vi så en hidtil uset stigning i efterspørgsel efter og udvikling af telemedicin. Virksomheden Ping An Healthcare and Technology blev føjet til Nordea Invest Emerging Stars tidligere på året. Udsigterne for virksomheden er nu meget lovende ikke mindst på grund af endnu bedre ESG-risikostyring gennem dialog.

Onlinekonsultationstjenester er blevet mere almindelige overalt i verden

Allerede inden coronapandemien var telemedicin ved at blive mere udbredt. Som følge af den nuværende verdensomspændende sundhedskrise, der er affødt af spredningen af coronavirus, står telemedicinselskaberne væsentligt stærkere. Den stigende frygt for at blive smittet med COVID-19 har ikke overraskende betydet, at der er sket mere end en fordobling af antallet af lægebesøg online i Europa. Ifølge The New York Times Doctors and Patients Turn to Telemedicine in the Coronavirus Outbreak gav Kongressens hjælpepakke på 8,3 mia. dollar telemedicinen et boost i USA .

Og en lignende udvikling er set i Asien. Ifølge det asiatiske konsulentfirma Bain & Company 2019 Asia-Pacific Front Line of Healthcare survey svarede 91 pct. af forbrugerne i en undersøgelse, at de ville bruge digitale sundhedstjenester, hvis udgifterne blev dækket af en arbejdsgiver eller et forsikringsselskab.

Inden udbruddet af COVID-19 var myndighederne i Asien usikre på fordelene ved telemedicin i forhold til omkostningerne. Men da pandemien ramte, blev fordelene ved de digitale sundhedsplatforme tydelige. Flere lande gjorde hurtigt digitale sundhedsplatforme tilgængelige for befolkningen som et middel til at inddæmme smitten.

Asiatiske sundhedsforsikringsselskaber tøvede med at dække onlinelægebesøg inden COVID-19-pandemien. Men midt i sundhedskrisen føjede mange selskaber hurtigt telemedicintjenester til standardpolicen, og ifølge Bain & Company har mange forsikringsselskaber i hele regionen nu indgået særlige partnerskaber med telemedicinplatforme for at dække gratis konsultationer.

Kvinde bruger mobiltelefon
Ping An Healthcare and Technology leverer softwareløsninger indenfor sundhed samt onlinediagnostik. Selskabets sundhedsplatform Ping An Good Doctor er Kinas største målt på registrerede brugere.

En god læge og en god investering

Meget tyder på, at telemedicinselskaber er en god investering og især her under coronakrisen. Men et besøg hos lægen er noget meget personligt for mange af os. Og sundhedsinstitutionernes oplysninger om os skal opbevares sikkert.

Ping An Healthcare and Technology leverer softwareløsninger indenfor sundhed samt onlinediagnostik. Selskabets sundhedsplatform Ping An Good Doctor er Kinas største målt på registrerede brugere. Platformen giver mulighed for onlinekonsultationer baseret på en kombination af analyse ved hjælp af kunstig intelligens og konsultationer med praktiserende læger samt hospitalshenvisninger og -aftaler. Løsningen sikrer adgang til receptpligtig medicin gennem samarbejde med apoteker og er bindeled mellem forbrugere og patienter og ressourcer indenfor sundhedspleje.

- Ping An Healthcare and Technology blev føjet til Nordea Emerging Stars Equity Fund i løbet af kvartalet med en ESG-rating på B+, siger Harry Granqvist, ESG-analytiker i Nordeas Responsible Investments-team. Selskabet står overfor ESG-risici, når det gælder datasikkerhed samt kvaliteten og pålideligheden af deres lægehjælp.

- Vi gik i dialog med selskabet for at se på nogle af de ESG-udfordringer, selskabet bliver nødt til at løse for at kunne forbedre deres ESG-resultater, fortsætter han. Der var især fokus på selskabets processer for databeskyttelse og -sikkerhed samt styring af kvalitetskontrollen i forbindelse med sundhedstjenester.

Responsible Investments-teamet diskuterede også selskabets reaktion på coronakrisen. Antallet af nye brugere på Ping An Good Doctor steg næsten med 900 pct. i januar 2020 i forhold til december 2019. Den pludselige stigning udgør en fantastisk mulighed for selskabet, men betyder også større risici.

"Diagnostikløsningerne er førende på markedet, når det gælder om at stille nøjagtige diagnoser ved hjælp af kunstig intelligens"

Harry Granqvist, ESG-analytiker i Nordeas Responsible Investments-team

Beskyttelse af personoplysninger

Som udbyder af tjenester indenfor sundhed og velvære via en mobilplatform håndterer Ping An enorme mængder personfølsomme oplysninger. Det gør selskabet sårbart overfor lovgivnings- og omdømmemæssige risici i tilfælde af brud på datasikkerheden, misbrug samt andre problemer med personoplysninger.

For at imødegå disse risici har selskabet gennemført vidtgående tiltag på datasikkerhedsområdet, herunder proaktive tiltag som kryptering og afidentificering af data, overvågning af svagheder i systemet samt reaktive tiltag i forbindelse med hændelser.

Selskabets Information Security Management Committee med teknologichefen i spidsen er ansvarlig for overvågning af rammerne, der skal sikre, at topledelsen har fokus på styringen af disse risici.

- I vores dialog med Ping An anbefalede vi, at selskabet fortsat styrker styringen af disse risici via uafhængige og eksterne gennemgange af datasikkerheden og certificering af processerne, siger Harry Granqvist.

Stor afhængighed af kunstig intelligens

Selskabet er også udsat for påvirkninger på økonomi og omdømme i forbindelse med risikoen ved unøjagtige diagnoser af patienter eller utilstrækkelige ydelser – denne risiko øges i takt med selskabets afhængighed af kunstig intelligens i konsultationer.

Responsible Investments-teamet diskuterede selskabets rammer for at sikre service af høj kvalitet, og selskabet har stort fokus på at styre disse risici.

- Selskabet følger og overvåger nøje brugertilfredshed og feedback på konsultationer. Tilfredsheden er meget høj, og der har været held til at undgå tilfælde med lægelig forsømmelse, siger Granqvist. Diagnostikløsningerne er førende på markedet, når det gælder om at stille nøjagtige diagnoser ved hjælp af kunstig intelligens. Løsningerne bruges dog kun som et supplement til konsultationer med praktiserende læger. Risikoen ved at bruge kunstig intelligens reduceres også af en kvalitetskontrolmekanisme. Vores team anbefalede selskabet at øge gennemsigtigheden i processen for udvælgelse af samarbejdspartnere på apoteksområdet, men var ellers tilfreds med selskabets arbejde med kvalitetsstyring, siger Harry Granqvist.

Ping An Good Doctor har på det seneste bevist, at selskabet kan levere sikre og pålidelige onlinekonsultationer under coronakrisen, hvor mange brugere foretrækker at undgå fysiske hospitalsbesøg. Indtil videre har selskabet være velforberedt på den hurtige stigning i efterspørgslen og har således været med til at lette presset på hospitalerne i en vanskelig tid.

- Vi vurderer, at Ping An Healthcare and Technology har en stærk risikostyring indenfor datasikkerhed og kvalitetskontrol. Men i takt med selskabets vækst vil risikoeksponeringen også øges, og evnen til at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret lægeligt personale og dygtige IT-medarbejdere er afgørende, hvis selskabet fortsat skal kunne styre disse risici, afslutter Harry Granqvist.

11,72%
ÅTD
-21,92%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4
Morningstar rating
1-5 stjerner