Topbillede
Af:
Thomas Bjerg

Nordiske virksomheder topper liste over bæredygtighed

Siden 2017 har Norden været stærkt overrepræsenteret med 14-15 selskaber på Global 100-listen over verdens mest bæredygtige virksomheder. En amerikansk forsker i bæredygtighed mener, at Norden kan redde verden, mens hans tyske kollega ser det som udtryk for velfungerende demokrati.

Fem danske, fem finske, to svenske og to norske virksomheder ligger i 2021 på den anerkendte Global 100-liste over verdens mest bæredygtige selskaber. Det er en stærk overrepræsentation i forhold til de nordiske økonomiers begrænsede størrelse, og tendensen er klar.

De sidste fem år har der konstant ligget 14-15 nordiske virksomheder på listen, der udgives af det anerkendte forlag og analysebureau Corporate Knights.

Den amerikanske forsker Robert Strand underviser i nordiske virksomheders bæredygtighed på University of California, Berkeley og på Copenhagen Business School (CBS). Han siger, at de nordiske placeringer på Corporate Knights’ liste flugter med, hvad man også kan se på Dow Jones Sustainability Indices og Sustainable Development Goal (SDG) Index.

- Alle disse ratings fortæller en historie om, at nordiske virksomheder generelt overgår alle, når det kommer til bæredygtighed. Se også på SDG-indexet, hvor nordiske lande siden dets start i 2015 har indtaget de øverste tre pladser, siger Robert Strand.

Han mener, at ranglisterne er ved at åbne verdens øjne for den særlige nordiske måde at lede virksomheder og samfund bæredygtigt.

- I løbet af de næste fem år forudser jeg, at I får meget opmærksomhed fra hele verden. De nordiske lande vil opleve et globalt spotlight, og de bedste talenter vil søge til jeres virksomheder, fordi de unge vil arbejde i virksomheder, der er verdensledere i bæredygtighed.

Han forklarer, at hans studerende på Berkeley netop søger den kultur, der findes i nordiske virksomheder.

- Mange studerende banker på min dør og siger, at de vil arbejde i en bæredygtig virksomhed, hvor der er et fladt hierarki, en god balance mellem arbejde og familie, og hvor de kan bidrage til at udvikle virksomheden og samfundet. Jeg fortæller dem, at sådan er nordiske virksomheder, siger Robert Strand.

Robert Strand
Robert Strand underviser i nordiske virksomheders bæredygtighed på University of California, Berkeley og på Copenhagen Business School.

Ti gange oftere på listen

Placeringerne på Global 100-listen taler sit tydelige sprog, når man medregner de nordiske økonomiers BNP i forhold til store økonomier som USA, Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Landene er henholdsvis repræsenteret med 20, 7, 5 og 9 virksomheder på listen.

I forhold til amerikanske virksomheder er de nordiske knap 10 gange oftere repræsenteret, mens de er seks gange så ofte repræsenteret som de tyske og britiske og tre gange så meget som de franske.

Den tyske professor og ph.d. Kai Hockerts fra CBS’ afdeling for ledelse, samfund og kommunikation forsker også i bæredygtighed, og han ser noget særligt i de nordiske virksomheder. Han forbinder de stærke præstationer med, hvordan de nordiske demokratier fungerer.

- Joe Biden taler om, at demokratiet må vise, at det kan levere, og det ser jeg placeringerne som bevis på. De hænger sammen med, hvordan I har indrettet samfundet med flade hierarkier og en åben, inkluderende tilgang til interessenter. Nordiske virksomheder skal ikke bare maksimere velstand, men har mange sideordnede mål. Det er en forudsætning for at agere bæredygtigt, at man inddrager og samarbejder med stakeholdere, siger Kai Hockerts, der kalder tyske virksomheder for mere hierarkiske.

"I USA er der stærke modsætninger mellem virksomheder, lovgivere og samfundet, og vi ser virksomheder, der underminerer demokratiet"

Robert Strand, University of California, Berkeley

Flest finske og danske virksomheder

Finland og Danmark har de seneste år været noget stærkere repræsenteret på Global 100-listen end Sverige og Norge.

Finland har siden 2017 haft mellem fire og syv virksomheder på listen, mens danske virksomheder er vokset fra to i 2017 til fem i 2020 og 2021. Sverige er derimod gået fra fem i 2018 til to i 2021. Norge har i gennemsnit haft to virksomheder på listen de fem år.

Robert Strand anerkender, at der er indbyrdes forskelle, men kalder lighederne meget mere slående. Han forbinder de nordiske virksomheders bæredygtighed med en mere åben og samarbejdende tilgang, hvor man søger enighed. Og så medvirker institutionelle faktorer som betalt forældreorlov, kollektive overenskomster og betalt uddannelse. Det giver gode ratings i bæredygtighed.

- Jeres virksomheder har flade strukturer, hvor ledelserne er åbne for kritisk feedback og samarbejder med mange interessenter som kunder, lokalsamfund, myndigheder og organisationer. Magten er også langt bedre fordelt ud i samfundet end i USA, hvor den er på få hænder. Det binder jeres samfund sammen og giver et bedre udgangspunkt for bæredygtighed. I USA er der stærke modsætninger mellem virksomheder, lovgivere og samfundet, og vi ser virksomheder, der underminerer demokratiet.

Neste
Finske Neste er en af de mange nordiske virksomheder, der hvert år befinder sig på Global 100-listen over verdens mest bæredygtige virksomheder. Neste laver bl.a. genanvendelig flybrændstof på sine raffinaderier. Foto: Neste.com

Nordisk lighed slår igennem

Den relative nordiske ligeløn er også med til at sikre nordiske virksomheder pladser på listen. Corporate Knights måler bæredygtigheden hos virksomheder med en omsætning på mindst en milliard såkaldte PPP-dollars, som tager højde for købekraften i de forskellige lande.

Organisationen rangerer virksomhederne ud fra 24 parametre, der knytter sig til verdensmålene, herunder de sociale. Et målepunkt er for eksempel CEO’ens løn i forhold til arbejderens, og det slår igennem i tallene.

- I Danmark tjener CEO’en i store virksomheder typisk 50 gange mere end arbejderen, mens det i USA er almindeligt med 500 gange mere. Grundtvigs tanker om rigdom, når få har for meget og færre for lidt, og hans praktiske tilgang til folkeuddannelse har tjent Danmark godt, når det handler om bæredygtighed, siger Robert Strand, der kalder de nordiske lande for suverænt verdensledende på sociale områder.

En gennemgang af 2021-listen viser, at de nordiske virksomheders CEO’er i gennemsnit tjente 56 gange mere end arbejderen, mens CEO-lønnen i listens 18 bæredygtige, amerikanske virksomheder, der opgav lønnen, var 270 gange højere.

Heri indgår listens nr. 97 dog ikke, da Tesla tilsyneladende ikke udbetaler løn til CEO’en og ejeren, Elon Musk.

"I Danmark tjener CEO’en i store virksomheder typisk 50 gange mere end arbejderen, mens det i USA er almindeligt med 500 gange mere"

Robert Strand, University of California, Berkeley

Nordiske virksomheder bør vise deres bæredygtighed

Begge forskere er enige om, at nordiske virksomheder i højere grad bør kommunikere, at de scorer højt på bæredygtighed. Men at det ikke ligger i den nordiske mentalitet.

- I mange år har I været mere optaget af walk the walk end talk the talk. Men nu ser vi, at Norden i højere grad talk the walk, og det har et strategisk element. For når man tydeligt viser sine mål og gør sig sårbar, er man også mere tilbøjelig til at nå dem, siger Robert Strand.

Ørsted er en virksomhed, der tydeligt skilter med sin placering som verdens mest bæredygtige energiselskab på Global 100-listen. Ørsteds hjemmeside åbner med en omtale af førstepladsen, som virksomheden har indtaget de sidste tre år, i 2020 endda som verdens mest bæredygtige virksomhed overhovedet.

I detaljer gennemgår Ørsted, hvad Corporate Knights måler på, og hvordan virksomheden har opnået med en målrettet strategi om at ændre sig fra et olie- og gasselskab til et bæredygtigt energiselskab.

Robert Strand og hans kolleger på Berkeley har bemærket det.

- Jeg viste det til Berkeleys ledende professorer i energi, og de var meget interesserede. Vi bruger det som eksempel nu, og det får stor effekt på Ørsteds potentielle ansøgere. Det er en fantastisk måde at tiltrække de bedste talenter, siger forskeren, der allerede i 00’erne fik øjnene op for den særlige nordiske bæredygtighed.

Han undersøgte nordisk ledelse i virksomheder som Equinor, Ikea, Nokia og Novo Nordisk, og han har arrangeret studiebesøg i Norden for mere end 1.000 amerikanske studerende. Hans tiltro til Norden fremgår tydeligt af hans kommende bog Sustainable Vikings – What The Nordics Can Teach Us About Reimagining The American Capitalism. Den første sætning lyder: "Jeg tror, at de nordiske lande kan redde verden."

- Jeg er sikker på, at I vil rødme, men jeg håber, at I også ser det som en forpligtelse. Verden har brug for jeres lederskab.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.