Loading

0:00/0:00

Af:
Charlotte Holst, journalist (foto/video: Thomas Jensen)

Kan verdens mest bæredygtige virksomhed bremse sult med gode bakterier?

Gode bakterier kan bidrage til at sikre fødevareforsyningerne i en verden med ni milliarder mennesker. Bioscience-virksomheden Chr. Hansen udvikler naturlig plantebeskyttelse, som sikrer modstandskraft og en bæredygtig og effektiv udnyttelse af landbruget.

sdg

Verdensmål 2: Stop sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Serie: Nordea Invest Magasinet sætter fokus på FN’s verdensmål og fortæller i en række artikler om hvert af de 17 mål.

sdg

I januar blev den danske virksomhed Chr. Hansen kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed, og medarbejderne kunne sole sig i lykønskninger fra Nasdaq på Times Square. Med sine naturlige produkter inden for blandt andet plantebeskyttelse og holdbarhed af fødevarer understøtter Chr. Hansen flere af FN’s verdensmål.

I den globale virksomhed med hovedsæde i Hørsholm arbejder man systematisk på at understøtte målene, i alt hvad man gør. For et par år tilbage pressede en række investorer på for at få konkrete tal for, hvor meget virksomhedens produkter egentlig bidrager til at nå de 17 verdensmål, og hvad det giver på bundlinjen. Det fortæller Annemarie Meisling, der er bæredygtighedsdirektør.

Annemarie Meisling

Annemarie Meisling

Bæredygtighedsdirektør, Chr. Hansen.

- Nogle af vores fremsynede investorer udfordrede os lidt. De kender til vores naturlige produkter med positive og bæredygtige effekter og ville gerne have, at vi rent kvantitativt kunne sige, hvor stor en del af omsætningen, der bidrager til verdensmålene. På det tidspunkt havde vi estimater, men det var ikke noget, vi havde dokumenteret i praksis, siger hun.

I dag har Chr. Hansen analyseret hele porteføljen på 3.000 produkter i relation til verdensmålene. Men det vender vi tilbage til.

Nasdaq
Den danske bioscience-virksomhed Chr. Hansen blev i starten af året kåret som verdens mest bæredygtige.

Lorenzo og de gode bakterier

Først skal vi møde Lorenzo Fimognari. Han tilhører rygraden af medarbejdere hos Chr. Hansen: Forskerne. Uden dem, ingen innovationskraft. For blot to et halvt år siden var han blandt de første medarbejdere i afdelingen for plantebeskyttelse: ‘Plant Health.’ En afdeling, hvis arbejde bidrager til verdensmål nummer 2 om at stoppe sult. I dag er der kommet mange nye kolleger til.

- Det virker nærmest, som om vi fordobler antallet af medarbejdere hver måned. De produkter, vi sælger, har haft stor succes. Så der er blevet ansat en masse nye, og nu vokser vi med høj hastighed. Det er fantastisk at se det tage form, siger han.

Lorenzo Fimognari arbejder primært i Chr. Hansens drivhuse i Taastrup, hvor der er fokus på at udvikle og forstå, hvordan bakterier kan beskytte og styrke planter, når de udsættes for stressfaktorer, som Lorenzo forklarer. Det kan være i form af tørke eller af småskadedyr, der æder og ødelægger rødderne.

- Vi tester, hvilke bakterier der kan interagere med hvilke planter for at opnå den optimale modstandskraft. På den måde kan vi målrette de rette bakterier til landmændenes forskellige behov, siger han.

Lorenzo
Lorenzo Fimognari arbejder i Chr. Hansens drivhuse i Taastrup i afdelingen for plantebeskyttelse, som er relativt ny. For et par år tilbage var de kun få medarbejdere. I dag har Lorenzo masser af kolleger.

Flere munde at mætte

Ved at udnytte bakteriernes egenskaber kan man reducere eller komme helt uden om giftstoffer som pesticider, der ofte skaber resistens, og få det optimale udbytte af afgrøderne. Det er helt afgørende for fremtidens fødevaresikkerhed. Produktiviteten og produktionen skal øges markant i landbruget. Ifølge FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skal der effektiviseres 70 procent for at kunne brødføde den voksende befolkning, der kan ramme svimlende ni milliarder mennesker i 2050. FAO estimerer, at der derfor skal trækkes 50 procent mere udbytte ud af hver eneste hektar landbrugsjord.

Det mål arbejder Lorenzo Fimognari og resten af teamet hen mod hver dag, når de udvikler nye naturlige produkter, der kan beskytte planter. Lorenzo forklarer:

- Et af vores produkter er for eksempel i stand til at kolonisere rødderne og skabe en beskyttende biofilm af gode bakterier. Det distraherer nematoderne, som er mikroskopiske orme, der normalt spiser af rødderne. Med denne biofilm bliver der bygget et skjold, som sikrer et højt udbytte, fordi vi forhindrer angreb mod planten.

Glad brasilianer

Chr. Hansens største marked for plantebeskyttelsesmidler er Brasilien. Her er landmænd, der dyrker sukkerrør, for alvor er ved at opdage fordelene ved at bruge de naturlige produkter og udfase bestemte typer af pesticider. Chr. Hansens gode bakterier bruges blandt andet på sukkerrør i landet, men bliver også testet på andre afgrøder. Lorenzo Fimognari har netop besøgt Brasilien.

- Jeg var blandt andet hos en landmand, der dyrker sukkerrør, og som bruger et af vores vores produkter. Han var meget tilfreds med effekten, fordi hans marker er under stort pres fra nematoder og vores produkter hjælper med at modstå dem og giver ham et højere udbytte. Når du taler med slutbrugeren, og han er glad, ja så forstår du, at du har kurs i den rigtige retning, siger han.

"Vi opdagede, at et af vores produkter kan have en meget grundlæggende effekt på helt fundamentale planteprocesser"

Lorenzo Fimognari, forsker hos Chr. Hansen

Fra skåltaler til arbejdstøj

Hvordan den bæredygtige kurs påvirker bundlinjen kan, som nævnt tidligere, nu også dokumenteres over for investorer og andre interessenter. Chr. Hansen tog nemlig ønsket om tydelighed op og analyserede hele porteføljen i et bæredygtighedsperspektiv.

- Det handlede om at tage verdensmålene skridtet længere, og gå fra skåltalerne til arbejdstøjet. Vi analyserede i hvilken grad, hvert enkelt produkt passer ind i de 17 verdensmål og fik investorerne og eksterne partnere til at sige god for metoden. Det var en del af øvelsen at få alle med ombord, fortæller Annemarie Meisling.

Verdensmålene har en række undermål, som er mere konkrete.

- De 17 verdensmål er jo nogle meget generelle overskrifter. Du kan ikke som sådan agere efter dem. Der, hvor de er gode, er, når man ser på undermålene, og så er det vigtigt at fokusere. Vi er ofte blevet spurgt: hvorfor har I kun valgt tre af målene? Men man må holde sit fokus der, hvor man kan øve størst mulig indflydelse, så bliver det mindre ’fluffy’. Det er vigtigt at gøre det så målbart og konkret som muligt, mener vi, og derfor har vi valgt dem, hvor vi tydeligt kan sige, at her bidrager vi med løsninger. Verdensmål nummer 2 om at stoppe sult er klart et af de relevante parametre for os, siger Annemarie Meisling.

Lorenzo
Verdensmålene kan som de overskrifter, de er, virke ’fluffy’. Men Lorenzo Fimognari arbejder med den substans, der kan bidrage til at nå dem. Det er en stor motivationsfaktor, siger han.

Chr. Hansens produkter understøtter også andre FN-verdensmål: Verdensmål 3 om sundhed og trivsel og verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Annemarie Meisling fortæller, at den systematiske og faktabaserede tilgang har været væsentlig.

- Vi er en videnskabelig virksomhed, så vores arbejde skulle være faktabaseret. Vi har haft et meget tæt samarbejde med vores finansafdeling i forløbet, og sidste finansår kunne vi så dokumentere, at 82 procent af vores omsætningen bidrager til verdensmålene, siger hun.

Masser af muligheder

For Lorenzo Fimognari er det det daglige videnskabelige arbejde og de gode bakteriers indvirkning på planterne, der giver et kick. For nylig stod det klart for ham og hans team, at bakterierne i nogle sammenhænge har en positiv effekt andre steder i planten end blot i rodnettet.

- Vi opdagede, at et af vores produkter kan have en meget grundlæggende effekt på helt fundamentale planteprocesser, ikke blot i rødderne, men også i bladene og andre dele af planten. Det betyder, at der foregår noget meget kraftfuldt i forhold til kommunikation mellem bakterier i rødderne og resten af planten. Det åbner et væld af muligheder for at designe nye produkter og kan have betydning for et væld af plante-processer, siger han.

Arbejdet i drivhuset og turene ud i markerne bidrager til en mere bæredygtig verden. Det er en udfordrende rejse at være med på og meget motiverende, siger Lorenzo Fimognari.

- Det er som at være elbilproducent i en verden, der kører på benzin. Du har en masse udfordringer, men du ved, du er på vej i den rigtige retning og du ved, at fremtiden er fuld af muligheder.

Ifølge FAO og Verdensnaturfonden WWF vokser jordens befolkning i gennemsnit med 148 mennesker i minuttet. I 2050 vil der være over ni milliarder mennesker på planeten, og der skal bruges 70 procent mere mad end i dag. Det betyder, at der skal trækkes 50 procent mere udbytte ud af hver eneste hektar landbrugsjord.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.