Godt at vide, inden du går i gang

Før du investerer, skal du overveje. hvor, hvordan og hvor længe dine penge skal investeres. Din bankrådgiver hjælper dig med at finde en løsning, som passer til din økonomi, alder og risikovillighed. Når du investerer via banken, opretter banken et depot til dig. Herefter køber du investeringsbeviser i de relevante investeringsfonde. Det er vigtigt, at du får en sammensætning af fonde, som passer til dine behov. Det kan din rådgiver hjælpe dig med.

Du betaler dagskurs for beviserne. Kursen er bestemt af værdien af de værdipapirer, der ligger i de enkelte fonde. Det koster normalt ikke noget at have investeringsbeviser liggende i depot i banken. Investeringsforeningen betaler omkostningerne. Du kan sælge dine investeringsbeviser igen til dagskurs og købe nogle andre for pengene eller få pengene sat ind på din bankkonto. Du kan sælge og købe investeringsbeviser via netbank eller i din lokale bankfilial.

senior lady with phone

En god investering bør være både resultatorienteret, stabil og ansvarlig

Resultater

Nordea Invest har gennem mange år givet investorerne gode, stabile afkast. På siderne med vores fonde kan du se hvad 100 kr. er blevet til på 3, 5 og 10 års sigt. 

Stabilitet

Risikospredning, grundige analyser og stærke rådgiverværktøjer giver dig stabilitet og tryghed.

Afkast med ansvar

Vi følger FN’s retningslinjer for ansvarlige investeringer og analyserer virksomhedernes håndtering af miljø, socialt ansvar og forretningsetik.

Young-man-with-phone-in-the-office

Din risikoprofil: Er du til aktier, obligationer eller begge dele?

Aktier – vilje til at påtage sig en risiko

Investeringer som kan give et højt afkast, men også indeholder en risiko for perioder med et større negativt afkast.

Obligationer – sikkerhed frem for alt

Investeringer som giver et stabilt afkast og fokuserer på sikkerhed frem for muligheden for et større afkast.

Aktier og obligationer – en blanding af risiko og sikkerhed

Investeringer som indeholder en god balance mellem aktier og obligationer. Kan kan give et fornuftigt afkast, men indeholder også en risiko for at skulle acceptere et negativt afkast.

10 grunde til at vælge Nordea Invest

Vi har et stort udvalg af investeringsmuligheder og kan tilbyde vores investorer mere end 40 forskellige aktie- og obligationsfonde. Det gør det muligt at tilpasse investeringerne til lige netop din risikovillighed.

Alle vores investeringsprodukter bliver aktivt forvaltet af professionelle porteføljemanagere, som dagligt overvåger finansmarkederne.

Gennem en investeringsforening har du som almindelige privat investor nem adgang til fjerne investeringsmuligheder, fx Fjernøsten og Latinamerika.

I investeringsforeninger er det et lovmæssigt krav at sprede investeringerne ud over mange forskellige værdipapirer. Du er altså sikret en fornuftig risikospredning fra første bevis.

Vi tilbyder alle vores investorer muligheden for at spare bæredygtigt op. I vores Stars-fonde investerer vi eksempelvis udelukkende i virksomheder, som udmærker sig i måden, de håndterer muligheder og risici relateret til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Nordea Invest har underskrevet FNs regler for samfundsansvarlige investeringer, UNPRI. Vi bruger desuden vores indflydelse til at påvirke de virksomheder, som ikke lever op til normerne for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Nordea Invest oplyser CO2-aftrykket for alle vores aktiefonde, så du har mulighed for at medregne fondens miljøpåvirkning på lige vilkår med de mere traditionelle faktorer som afkastmuligheder og risiko, når du vælger, hvordan din opsparing skal investeres.

Vi arbejder tæt sammen med Nordea Bank, som blandt andet rådgiver om vores investeringsprodukter. Rådgiverne er særligt uddannede til at vejlede om investering og har et indgående kendskab til vores produkter. De hjælper dig også med at fastlægge den rigtige risikoprofil, så du kan træffe beslutninger om investering i trygge rammer.

Investeringsfondsbranchen (IFB) opdaterer løbende en række Best Practice-anbefalinger for investeringsforeninger, som i bund og grund handler om at skabe de bedste rammer for investorerne. I Nordea Invest arbejder vi løbende på til enhver tid at leve op til anbefalingerne.

Ifølge lovgivningen skal investeringsforeninger have et depotselskab, der er godkendt af Finanstilsynet. Depotselskabets ansvar er blandt andet at sørge for en sikker opbevaring af foreningens værdipapirer. Nordea Fund Managements nuværende depotbank er den danske filial af J.P. Morgan.

infografik - Ny investor