Eksempel 1 – positive afkast

Lad os for eksemplets skyld sige, at du har købt et investeringsbevis i en investeringsforening til kurs 100. Ved udgangen af året er kursen steget til 120 og du har altså en kursgevinst på 20 kr. (120 – 100). Det er denne gevinst, der nu bliver lagerbeskattet – også selvom du ikke har realiseret gevinsten ved at sælge ud af din beholdning.

Eksempel 2 – negative afkast

Året efter falder kursen, så den ved næste årsskifte er i kurs 112. Du har med andre ord tabt penge, hvilket betyder, at du nu modtager et fradrag på 8 kr. (120 – 112), som kan modregnes, hvis du har andre investeringer, der har givet positive afkast – uanset om det er lagerbeskattede eller ikke-lagerbeskattede fonde. 

Eksempel 3 – salg af investeringsbeviser

Du beholder dine investeringsbeviser et år mere, inden du beslutter dig for at sælge dem til kurs 125. Kursgevinsten fra året før er dermed 13 kr. (125 – 112), som du nu skal betale skat af.