11 Januar 2023

Finans Danmark: 75.000 danskere oprettede en aktiesparekonto i 2022

Nedturen på aktiemarkederne i 2022 var stor, men den satte ikke en stopper for udbredelsen af aktiesparekontoen. 75.000 danskere oprettede således en aktiesparekonto sidste år. Antallet af aktiesparekonti voksede dermed med 35 procent fra 217.000 til 292.000.
 

Røde aktiemarkeder, faldende boligpriser og tocifrede inflationstal – det var ikke svært at få øje på de økonomiske dårligdomme i 2022. Alligevel oprettede 75.000 danskere sidste år en aktiesparekonto. Det er færre end i 2021, hvor 114.000 danskere oprettede en aktiesparekonto, men mærkbart flere end i både 2020 og 2019. Her blev der oprettet henholdsvis 63.000 og 41.000 aktiesparekonti. I begyndelsen af 2022 var der 217.000 danskere med en aktiesparekonto, og det tal voksede til 292.000 ved årets udgang. Det svarer til en stigning på 35 procent.

”At antallet af aktiesparekonti voksede med 75.000 i et mildest talt dårligt aktieår vidner om, at danskerne for alvor er begyndt at få øjnene op for aktiesparekontoen som en attraktiv opsparingsordning. Væksten i antallet af aktiesparekonti aftog i løbet af 2022, men det er ikke overraskende, da den kraftige medvind på aktiemarkederne i 2021 vendte til en næsten lige så kraftig modvind i 2022. Samtidig har inflationen udhulet danskernes lønninger, så der er mindre tilbage at investere for, når de månedlige regninger er betalt,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Aktiesparekontoen blev indført i 2019 for at styrke investorkulturen i Danmark. Fordelene ved ordningen er, at afkastet kun beskattes med 17 procent, og at man ikke selv skal holde regnskab med sine gevinster og tab, da alle indberetninger og indbetalinger til Skattestyrelsen klares af banken. Til gengæld er ordningen begrænset af et politisk fastsat loft for, hvor meget der må indskydes på kontoen. Loftet er i 2023 på 106.600 kr., og det betyder, at man ikke kan indskyde yderligere på sin aktiesparekonto, hvis den samlede værdi på ens konto ved årsskiftet var over denne grænse. En undtagelse til loftet er dog, at der altid kan indskydes et beløb svarende til det, der skal betales i skat af det seneste kalenderårs afkast.

”Aktiesparekontoen er en attraktiv ordning for alle privatinvestorer, men den er måske særligt en hjælp for mindre erfarne investorer, da beskatningen håndteres af banken. Med en aktiesparekonto skal der altså bruges mindre tid på skattedelen, og det gør det mere overskueligt for flere danskere at komme i gang med at investere. Indskudsloftet er dog en begrænsende faktor, og vi håber derfor, at man fra politisk side vil tage skridt til at fordoble loftet, hvilket oprindeligt var hensigten, da man indførte ordningen. Derfor er det også meget positivt, at flere partier i efteråret var ude med positive tilkendegivelser i forhold til at hæve indskudsloftet. Det håber vi, at der nu bliver fulgt op på,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Læs nyheden her