15 April 2024

Aktieinvestorer har fået 1 års afkast på bare 3 måneder

Finans Danmark: I det første kvartal 2024 leverede danske aktiefonde i gennemsnit et afkast på knap 10 procent. Investorerne kan dermed glæde sig over, at de på 3 måneder har opnået et afkast, der svarer til det, der normalt kan forventes for et helt år. Særligt fonde med mange amerikanske aktier har præsteret godt i 2024.

Aktieinvestorerne har god grund til at finde det store smil frem, når de ser på afkastene i starten af 2024, og det gælder også for investorerne i danske aktiefonde. I 1. kvartal 2024 leverede de danske aktiefonde et gennemsnitligt afkast på 9,7 procent. Tager investorerne de lidt længere briller på, er der også god grund til at finde det gode humør frem. På 1-års sigt er aktiefondenes gennemsnitlige afkast på ca. 20 procent, mens det på 3-års sigt er på ca. 26 procent. Sidstnævnte svarer til et årligt afkast på ca. 8 procent.

”Historisk set kan investorer med en diversificeret aktieportefølje typisk forvente et årligt afkast på omkring 5-10 procent. Derfor er det fantastisk for investorerne i aktiefondene, at de på tre måneder har opnået et afkast, som man normalt kan forvente for et helt år. Tager vi de lidt længere briller på, er afkastene også pæne, selvom vi de seneste år har oplevet høj inflation, stigende renter og store geopolitiske spændinger. Over en periode på tre år, der inkluderer markedsnedturen i 2022, er aktiefondenes gennemsnitlige afkast på 26 procent. Det er et godt eksempel på, at man som investor ofte belønnes på længere sigt, hvis man holder fast og lader være med at paniksælge, når markederne falder,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Sammenlignes afkastene inden for de fem største aktiekategorier, bliver det klart, at fonde med mange amerikanske aktier typisk var dem, der præsterede bedst i 1. kvartal. Det skyldes, at man som dansk investor i amerikanske aktier har nydt godt af både store kursstigninger på amerikanske aktier og en styrket dollar. Den kombination sikrede, at fondene i de USA-tunge kategorier ’Aktier Nordamerika’ og ’Aktier Globale’ opnåede gennemsnitlige afkast på henholdsvis 12,6 og 10,1 procent i første kvartal, hvilket placerer dem øverst blandt de fem største aktiekategorier. Derefter følger fondene i kategorien ’Aktier Danmark’ med et gennemsnitligt afkast på 8,7 procent, mens fondene i ’Aktier Europa’ og ’Aktier Emerging Markets’ i gennemsnit leverede afkast på henholdsvis 6,2 og 6,1 procent.

”Flere af de tendenser, som vi så i 2023, er fortsat ind i de første måneder af 2024. En af dem er, at især IT-sektoren har leveret flotte afkast, og det gavner primært det amerikanske aktiemarked, da de fleste store IT-selskaber er baseret i USA. Lidt forsimplet kan man sige, at når det går godt for IT-selskaberne, så går det også godt for det amerikanske aktiemarked. Det illustrerer samtidig vigtigheden af geografisk risikospredning. Ved at sprede sine investeringer geografisk, sikrer man ikke bare, at ens risiko er spredt ud over flere lande. Ofte sikrer man også, at ens risiko er spredt ud over flere sektorer, og det bidrager til en mere robust investeringsportefølje,” siger Kåre Valgreen.

Læs hele nyheden her 

 

 

FINANS DANMARK

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

www.finansdanmark.dk