23 Januar 2024

Finans Danmark: Antallet af danskere med en aktiesparekonto runder 350.000

I 2023 voksede antallet af danskere med en aktiesparekonto med 63.000, og det betyder, at godt 360.000 danskere havde en aktiesparekonto ved årets udgang. De mange kontohavere kan glæde sig over, at det fra 1. januar 2024 er blevet endnu mere attraktivt at have en aktiesparekonto, da ordningens indskudsloft er blevet hævet til 135.900 kr.

Ved indgangen til 2024 fyldte aktiesparekontoen, der gør det skattemæssigt nemmere og billigere at investere, 5 år. Den halvrunde fødselsdag kan fejres sammen med de næsten 360.000 danskere, der ved udgangen af 2023 havde oprettet en aktiesparekonto. I løbet af 2023 voksede antallet af danskere med en aktiesparekonto med 63.000. Det svarer til en stigning på 22 procent.  

”Væksten i antallet af aktiesparekonti var relativt lav i både 2. halvår af 2022 og 1. halvår af 2023. Det er ikke så overraskende, da mange danskeres økonomi har været presset af høj inflation og stigende renter. Men i 2. halvår af 2023 er udbredelsen af aktiesparekontoen atter kommet op i tempo med en stigning i antallet af konti på mere end 40.000. Det understreger, at ordningen fortsætter med at bidrage positivt til den danske investorkultur,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark

De mange danskere, der har en aktiesparekonto, kan glæde sig over, at det politisk fastsatte indskudsloft er blevet hævet til 135.900 kr. pr. 1. januar 2024. Det er en stigning på knap 30.000 kr., da loftet i 2023 var på 106.600 kr. Loftet er dog fortsat markant lavere, end det oprindeligt var hensigten, da den politiske aftale om aktiesparekontoen blev lavet. Ifølge den skulle loftet hæves trinvist fra 50.000 kr. i 2019 til 200.000 kr. i 2022 (opgjort i 2019-niveau). Foruden de almindelige årlige reguleringer af skattesatserne, der følger lønstigningerne, har der frem till 2024 dog kun været en enkelt forhøjelse af indskudsloftet. Den fandt sted i midten af 2020, hvor loftet blev forhøjet fra 51.100 kr. til 100.000 kr.

”Da indskudsloftet blev forhøjet i 2020, så vi efterfølgende en mærkbar stigning i antallet af aktiesparekonti. I forhold til at styrke investorkulturen i Danmark er det derfor positivt, at Folketinget har hævet indskudsloftet pr. 1. januar 2024. Loftet for den danske aktiesparekonto er dog fortsat lavt, ikke mindst når vi sammenligner med lignende ordninger i de andre nordiske lande. I Sverige og Norge er der slet ikke et indskudsloft, mens det i Finland er på 100.000 euro. Det svarer til 750.000 kr. – altså mere end 5 gange højere end det danske loft,” siger Birgitte Søgaard Holm og fortsætter:

”Vi håber, at de danske politikere vil se mod de andre nordiske lande og være lidt mere ambitiøse i forhold til at forbedre mulighederne for de mere end 1,5 millioner danskere, der investerer. Et oplagt næste skridt vil være at hæve indskudsloftet til det, som oprindeligt var hensigten, da aktiesparekontoen blev indført, hvilket svarer til ca. 225.000 kr. i 2024.”

Læs hele nyheden her

 

Finans Danmark

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

www.finansdanmark.dk