18 september 2023

Finans Danmark: Danske aktier har leveret det største langsigtede afkast – men er udfordret i 2023

I 2023 har fonde med danske aktier ikke givet lige så meget afkast som fonde med nordamerikanske og europæiske aktier, men over en 10-årig periode topper fondene med danske aktier fortsat afkastlisten. Ses der samlet på både fondenes afkast og investeringsrisiko, har fondene med nordamerikanske aktier førertrøjen.

August var hård ved danske aktiefonde, hvor alle aktiefondskategorier leverede negative afkast på mellem -0,5 pct. og -6,9 pct.  De negative afkast i august skærer af fondenes år til dato afkast, der for fondene i kategorien ”Aktier Danmark” er på 4,3 pct i gennemsnit, mens de gennemsnitlige år til dato afkast i kategorierne ”Aktier Nordamerika” og ”Aktier Europa” er på henholdsvis 14,1 pct. og 7,9 pct.  Den store forskel på kategoriernes afkast i år har resulteret i, at fondene med nordamerikanske aktier er ved at hale ind på fondene med danske aktier, når der ses over en 10-årig periode. Over 10 år fører fondene i kategorien ”Aktier Danmark” således fortsat med et gennemsnitligt afkast på 225 pct., mens fondene i kategorien ”Aktier Nordamerika” ligger på en andenplads med et 10-årigt afkast på 208 pct. i gennemsnit. Sidste gang kategorien ”Aktier Danmark” ikke havde det højeste 10-årige afkast var i januar 2020, hvor netop kategorien ”Aktier Nordamerika” lå øverst.

”Afkastmæssigt har fonde med danske aktier i år ikke kunne følge med en række af de andre store fondskategorier, der investerer i aktier. Zoomer vi ud og ser på en lang tidshorisont som 10 år, har danske aktier dog fortsat leveret de allerhøjeste afkast i gennemsnit. Det understreger, at man ikke skal lægge for meget i et øjebliksbillede. Samtidig skal man som investor dog også være klar over, at de investeringsområder, der tidligere har leveret de bedste afkast, ikke nødvendigvis vil gøre det i fremtiden. Derfor er det altid vigtigt at få spredt sine investeringer ud på flere forskellige områder såvel geografisk som branchemæssigt,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering og Opsparing i Finans Danmark.

Afkast alene fortæller ikke hele historien

Investeringer er altid forbundet med en risiko, og derfor fortæller afkastene kun en del af historien, når man sammenligner, hvordan forskellige investeringsområder har præsteret.  Vil man som investor vide noget om, hvor meget afkast man har opnået ved at løbe en given risiko, kan man bruge nøgletallet Sharpe Ratio. Det fortæller, hvor meget afkast man har opnået i forhold til størrelsen på den risiko, som man har påtaget sig med sine investeringer. Jo højere Sharpe Ratio desto større afkast har man opnået relativt til den risiko, som man har påtaget sig. Ser man på den 3-årige gennemsnitlige Sharpe Ratio, har fondene i kategorien ”Aktier Danmark” i store perioder givet det højeste risikojusterede afkast. De seneste år har det været mere blandet, og de nyeste tal viser, at det risikojusterede afkast for fondene i ”Aktier globale” og ”Aktier Nordamerika” har overgået danske aktier. Det tyder på, at det risikojusterede afkast i danske aktier, er ved at normalisere sig efter at have ligget højt i en lang periode.

”Ser vi på det risikojusterede afkast, har danske aktier generelt klaret sig flot de seneste 10 år og i lange perioder ligget bedre end andre geografiske områder. At det nu begynder at bevæge sig i et niveau, der svarer til, hvad man ser globalt, er helt naturligt. Over de seneste årtier er det danske aktiemarked i stigende grad kommet i fokus hos internationale investorer, og vi har i dag virksomheder på det danske marked, der i størrelse og aktivitet måler sig med andre store, internationale virksomheder,” siger Kåre Valgreen.

Læs nyhed hos Finans Danmark og hent statistik