14 November 2023

Finans Danmark: Fonde med danske aktier tabte 5 procent i oktober

Fonde i kategorien Aktier Danmark leverede i gennemsnit et afkast på -5,1 procent i oktober. Det er det dårligste afkast siden september 2022. Investorerne må dog generelt forvente et par måneder om året, hvor afkastet er dårligere end -5 procent. Det viser nye tal fra Finans Danmark.

14.11.2023 06:00:00 | Finans Danmark

Danske aktier havde det yderst svært i oktober, og det ses også på afkastene i fondskategorien ”Aktier Danmark”. Fonde med danske aktier leverede således i gennemsnit et negativt afkast på -5,1 procent. Det er første gang i indeværende år, at aktiekategorien ’Aktier Danmark’ har haft et dårligere afkast end -5 procent. Oktober var samtidig den dårligste måned målt på afkast siden september 2022.  

Ser man på de historiske afkasttendenser er det sket 32 gange siden årtusindeskiftet, at fondene i kategorien ”Aktier Danmark” har leveret et gennemsnitligt månedsafkast, der er dårligere end -5 procent. Det svarer til 11 pct. af månederne, og investorerne i aktiekategorien ’Aktier Danmark’ må derfor forvente, at der i gennemsnit vil være 1-2 måneder om året, hvor afkastet er på den dårlige side af -5 procent. Der er dog en vis spredning. I nogle år er der ikke set månedsafkastunder -5 procent, mens i andre år har haft flere måneder med store negative afkast. Værst var 2008 under finanskrisen, hvor der var hele fem måneder, hvor fondene med danske aktier i gennemsnit leverede et afkast under -5 procent.

”Det kan lyde voldsomt med et negativt afkast på -5 procent på bare én måned. Men aktier er volatile, og som investor må man forvente den slags udsving. Faktisk har der i 18 af de sidste 24 kalenderår været mindst én måned, hvor det gennemsnitlige afkast i fonde med danske har været dårligere end -5 procent, mens 7 af årene har oplevet mindst to sådanne måneder. At der relativt ofte er store negative afkast i enkeltmåneder understreger vigtigheden af, at investorerne tænker langsigtet, og spreder deres risiko når de vælger at investere i aktier”, siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering og Opsparing i Finans Danmark.

Selvom fondskategorien ’Aktier Danmark’ leverede det laveste afkast i oktober blandt samtlige af fondskategorier, var fonde med danske aktier langt fra alene om at levere et negativt afkast.  Faktisk var der et negativt afkast på mellem -3.16 og -5.14 procent i samtlige aktiekategorier. Det bedste afkast stod fondene i kategorien ’Aktier Nordamerika’ for, mens bunden blev udgjort af ’Aktier Danmark’ og ’Aktier Norden’.

Mens ’Aktier Danmark’ var den eneste kategori, der i oktober leverede et afkast, som var dårligere end -5 procent, er det historisk set relativt sjældent, at kategorien har et månedsafkast, der er dårligere end -5 procent, når man sammenligner med de resterende fire store aktiekategorier. Både ’Aktier Danmark’ og ’Aktier Europa’ har siden årtusindeskiftet haft 32 måneder med et afkast, der er dårligere end -5 procent. For henholdsvis ’Aktier Nordamerika’ og ’Aktier Emerging Markets’ er det tilsvarende antal henholdsvis 36 og 40. Allerfærrest gange er det dog sket for fondskategorien ’Aktier Globale’, der har haft 30 måneder med et afkast, der er dårligere end -5 procent.

”Antallet af måneder med høje negative afkast viser volatiliteten i markedet. Aktiekategorier er forbundet med forholdsvis høj volatilitet, men også et relativt højt forventet afkast over en længere periode. Det viser, at investorerne bliver kompenseret for den risiko, som de påtager, når de investerer i aktier. Det er dog vigtigt for investorerne, at de investerer ud fra deres personlige præferencer for risiko og deres tidshorisont, og at den matcher den risiko, som investeringen har,”, siger Kåre Valgreen.

Læs hele nyheden hos Finans Danmark her

 

Finans Danmark

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.

www.finansdanmark.dk