16 Januar 2023

Finans Danmark: Historisk rødt år for danske fonde

For første gang i 40 år har samtlige danske investeringskategorier givet negative afkast i 2022. Det er samtidig første gang, at både aktie- og obligationsfonde har tabt mere end 10 pct. i gennemsnit på et år. Det viser Finans Danmarks afkaststatistik for 2022.

Året 2022 har på ingen måde været gavmild ved investorer generelt og heller ikke dem i danske detailfonde. Med negative afkast i alle fondskategorier blev 2022 et af de dårligste år nogensinde for de danske investorer, og man skal mere end fyrre år tilbage for at finde en lignende nedtur for alle kategorier. Desuden er det også det første år, hvor både aktie- og obligationsfonde har tabt mere end 10 pct. i gennemsnit. Selv i 2008, hvor nogle aktiekategorier leverede negative afkast i størrelsesordenen -40 til -50 pct., var det muligt at realisere et afkast på op til 6 pct. i udvalgte obligationskategorier. Ser man på det samlede afkast for alle detailfonde, er investorerne dog stadig kommet bedre ud af 2022 med et gennemsnitligt afkast på -13,1 pct. end i 2008 hvor gennemsnittet var -16,4 pct.

"Sammenfaldet af stærkt negative afkast på både aktie- og obligationsmarkederne har været helt specielt for 2022 og gør det investeringsmæssigt til noget, der ligner en 100-årshændelse”, siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Som regel råder man investorer til at sprede deres risiko ud på mange forskellige investeringsområder, da sandsynligheden for at tabe her er mindre, end hvis man kun investerer i f.eks. én aktivtype, en eller få sektorer eller inden for et snævert geografisk område. Men ingen regel uden undtagelser, og 2022 har i den grad udfordret alle investorer, uanset hvad de har investeret i. At sprede sine investeringer er dog stadig et rigtig godt råd, da den markedsudvikling vi har set i år, har været meget ekstrem og yderst sjælden”.

Investorerne solgte i december også netto beviser i de danske detailfonde, men nettokøbet år-til-dato endte positivt med godt 3,9 mia. kr. Bag dette beskedne nettokøb ligger et meget stort nettosalg af fonde, der investerer i udenlandske obligationer. Aktiefonde, blandede fonde og fonde med danske obligationer havde alle tilgang af nye investeringsmidler. Samtidig har investorerne i 2022 modtaget ekstraordinært store udbytter på 47 mia. kr., hvilket er næsten en fordobling i forhold til de 25 mia. kr. der blev udbetalt i 2021. Kombinationen af et svagt nettokøb, ekstraordinært store udbyttebetalinger og negative afkast har medført at formuen i de danske detailfonde er faldet med 16,4 pct. i 2022. Det ligger dog stadig langt fra resultatet i 2008, hvor formuen faldt med 32,2 pct.

Læs hele nyheden her