15 Juni 2023

Finans Danmark: Investeringsfonde med danske aktier topper afkastet over 10 år

Set med afkastøjne var maj måned en blandet oplevelse for danske investeringsfonde. Med et afkast på 4,2 pct. klarede kategorien Aktier Japan sig bedst. Udviklingen afspejler ikke mindst, at investorerne har revurderet udsigterne for den japanske økonomi. Fonde med fokus på nordamerikanske aktier kunne også notere pæne afkast, hvorimod europæiske aktier lå noget underdrejet. Kategorien Aktier Europa faldt 1,3 pct., og nordiske aktier hele 4,2 pct. Investeringsfonde i kategorien Aktier Danmark lå med et afkast på -1,1 pct. pænt i den sammenligning.

Men set over en 10-årig periode har investeringsfonde med fokus på danske aktier med få undtagelser givet de bedste afkast. Faktisk er det i 90 ud af de i alt 120 måneder - dvs. 75 pct. af tiden - at Aktier Danmark har givet det bedste 10-årige afkast. I en stor del af 2014 slog emerging markets aktiefonde de danske aktier, hvorimod nordamerikanske aktier gjorde danske aktier rangen stridig i løbet af 2. halvår 2019. For alle kategorier gælder det, at afkastet er afhængig af, hvornår investeringen starter. De laveste afkast opstår for investeringer, der startede i  perioden lige inden finanskrisen såvel som dem der sluttede under coronapandemien.

”Tager vi de langsigtede briller på, dokumenterer vores beregninger den positive udvikling, som danske selskaber gennemgår i perioden, og som nok er den væsentligste drivkraft bag afkastudviklingen. Det store spørgsmål i den sammenhæng er selvfølgelig, om det fortsætter, og for at svare på det spørgsmål skal man nok ikke hæfte sig for meget ved de historiske afkast”, siger investeringschef i Investering & Opsparing i Finans Danmark, Kåre Valgreen, og fortsætter:

”Beregningerne viser imidlertid også, at fonde, der investerer i mere koncentrerede områder som f.eks. kun danske aktier, har en bagside i form af en højere risiko, og det forhold skal man som investor naturligvis altid være opmærksom på”.

Risikoen for fonde med danske aktier ligger over hele perioden ganske højt, og regnes der samlet for hele perioden, ligger den faktisk marginalt højere end kategorien Aktier Emerging Markets, der har den næsthøjeste risiko. Desuden sker der et fald i risikoen ved investeringer, der starter efter finanskrisen, og selv markedsuroen i begyndelsen af coronapandemien ændrer ikke afgørende på det billede.

Læs hele nyheden her

 

Finans Danmark

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.

www.finansdanmark.dk