16 Juni 2022

Finans Danmark: Trods rødt 2022 har aktieinvestorerne fortsat vundet stort på den lidt længere bane

Aktiemarkederne har over en bred kam leveret negative afkast i 2022, og det har også ramt de mange danskere, der har investeret i danske aktiefonde. Men tager man de lidt længere briller på, har afkastene generelt været ganske pæne. Set over en 3-årig periode har de gennemsnitlige afkast i de fem største kategorier af aktiefonde været mellem 17 og 53 pct.
 
En cocktail af inflation, stigende renter, krigen i Ukraine og fortsatte problemer med forsyningskæderne har ramt aktieinvestorerne hårdt i 2022. Investorerne i danske aktiefonde har været blandt dem, der har måtte se langt efter positive afkast de fem første måneder af året. Sidst i maj ligger de gennemsnitlige afkast i 2022 i de fem største kategorier af aktiefonde, Aktier Danmark, Aktier Emerging Markets, Aktier Europa, Aktier Globale og Aktier Nordamerika således mellem -8 og -13 pct. Men tager man de lidt længere briller på, har fondene i flere af kategorierne leveret ganske pæne afkast. På 3 års tidshorisont ligger de gennemsnitlige akkumulerede afkast for de fem største kategorier af aktiefonde mellem 17 og 53 pct. Set over 7 år ligger de akkumulerede afkast mellem 22 og 104 pct.
 
”Selvom vi har haft en turbulent start på året med store negative afkast, har investorerne stadig vundet, hvis vi ser på den bare lidt længere bane. Det understreger, at man skal tænke langsigtet, når man investerer, og man skal ikke investere penge, som man regner med at skulle bruge inden for nærmeste fremtid. Inden man starter med at investere, bør man som noget af det første få afklaret, om man har den rette tidshorisont i forhold til at investere i aktier, hvor udsvingene er store. Hvis man er i tvivl, kan man tale med sin rådgiver,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.
 
Ser man på de enkelte fondskategoriers performance, så har fondene i aktiekategorien Aktier Danmark klaret sig dårligst i år med et negativt afkast på -13 pct., mens fondene i kategorien Aktier Globale i gennemsnit har klaret sig bedst med et afkast på -8 pct. På tre års tidshorisont er det omvendt fondene i Aktier Danmark, der med et gennemsnitligt afkast på 53 pct. har klaret sig bedst. Fondene i Aktier Nordamerika har givet det højeste gennemsnitlige afkast på både 5 og 7 års sigt, hvor afkastene har været henholdsvis 81 og 104 pct. Sidstnævnte skal ses i lyset af, at den stigende dollarkurs har været med til at trække afkastene i fondene i Aktier Nordamerika op.  
 
”Afkastene i aktiefondene har altså generelt over lidt længere sigt været ganske pæne. Men tallene viser også, at tidshorisonten er afgørende for, hvilken af de største fondskategorier, der har givet det største afkast. Det er en påmindelse om, at spredning kan give en mere stabil portefølje, hvor udsvingene bliver mindre på både kort og lang sigt. De områder af aktiemarkederne, som har klaret sig bedst i en tidsperiode, bliver ikke nødvendigvis de områder, der klarer sig bedst i den næste tidsperiode,” siger Kåre Valgreen.

Læs hele nyheden hos Finans Danmark her