06 Marts 2023

1 ud af 4 aktiesparekonti ejes af unge mellem 18 og 29 år

Finans Danmark: 67.000 danskere mellem 18 og 29 år har en aktiesparekonto, og det betyder, at de unge ejer 24 procent af alle aktiesparekonti. At så mange unge ejer en aktiesparekonto, tyder på, at ordningens simple skatteregler særligt er en fordel for nye og mindre erfarne investorer.

De unge er stormet ind på aktiemarkederne de sidste par år, og meget tyder på, at aktiesparekontoen, der blev indført i 2019, er en medvirkende årsag. Tal fra Euronext Securities viser i hvert fald, at de unge har taget ordningen til sig som ingen andre. Ved udgangen af 2022 var 67.000 aktiesparekonti ejet af de 18-29-årige, hvilket svarer til 24 procent af alle aktiesparekonti. Næstflest aktiesparekonti tilhører de 30-39-årige, der samlet har 55.000 konti, svarende til 20 procent af alle konti. De danskere, som ejer færrest aktiesparekonti, er 70 år eller ældre. I denne aldersgruppe er der i alt 23.000, der ejer en aktiesparekonto.

”Formålet med at indføre aktiesparekontoen var at styrke investorkulturen i Danmark, og derfor er det svært ikke at være begejstret for, at de unge, som jo udgør fremtidens investorer, har taget så godt imod ordningen. De mange unge brugere af aktiesparekontoen afspejler, at ordningens simple skatteregler er attraktive – og måske især attraktive for nye og mindre erfarne investorer. Med aktiesparekontoen fjernes nogle af de barrierer, som de ellers komplekse skatteregler i Danmark er med til at skabe. Det gør det lettere for danskerne at komme i gang med at investere,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

At aktiesparekontoen er særligt populær blandt de unge, bliver endnu tydeligere, når man sammenligner andelen af aktiesparekonti, der ejes af de 18-29-årige, med den andel af investorerne, som aldersgruppen udgør. For mens de 18-29-årige ejer 24 procent af alle aktiesparekonti, viser skattedata for ultimo 2021 at de kun udgør 15 procent af investorerne. Modsat forholder det sig for de danskere, der er 70 år eller ældre. De ejer blot 8 procent af alle aktiesparekonti, selvom de udgør 26 procent af investorerne.

”Vi kan se, at de ældre aldersgrupper er lidt tilbageholdende med at tage aktiesparekontoen til sig. Det er der nok mange grunde til, men en forklaring kan være, at mange i de ældre aldersgrupper har haft deres investeringer igennem mange år, og de måske snarere overvejer, hvordan de skal bruge deres opsparing, end hvordan de kan spare yderligere op. Det mindsker helt naturligt interessen for nye opsparingsordninger. Dertil har aktiesparekontoen et politisk fastsat indskudsloft på 106.600 kr., som må formodes at være en større begrænsning for de ældre aldersgrupper, da de har større opsparinger end de yngre aldersgrupper”, siger Birgitte Søgaard Holm, og fortsætter:

”Hvis vi skal have flere med på vognen og have udbredt ordningen yderligere, herunder blandt de ældre aldersgrupper, vil det være oplagt at gøre aktiesparekontoen mere attraktiv ved at fordoble indskudsloftet, ligesom det oprindeligt var hensigten, da man indførte ordningen”.

Læs hele nyheden her.