15 september 2022

Fonde med danske aktier ramt af dårligste år i mere end et årti

Nyhed fra Finans Danmark: Med et gennemsnitligt 1-årigt afkast på -16 procent har fonde med danske aktier haft det dårligste år siden februar 2012. I stedet for at forsøge at handle ind og ud af markedet bør usikre investorer skrive sig bag øret, at de historiske data samtidig viser, at investering med en lang tidshorisont er den måske bedste beskyttelse mod tab.

Fonde i kategorien ”Aktier Danmark”, der – som navnet antyder – investerer i danske aktier, har pr. august 2022 i gennemsnit leveret et negativt afkast på -16 procent det seneste år. Vi skal tilbage til februar 2012 for at finde et dårligere 1-årigt afkast. Dengang var afkastet -17 procent. Der er dog fortsat langt ned til de dårligste år i dette årtusinde. I januar 2009 var det 1-årige afkast for fonde med danske aktier i gennemsnit -48 procent, mens det 1-årige afkast i oktober 2001 var -32 procent.

”Tallene fortæller to historier. Dels at danske aktier – ligesom andre europæiske aktier – pt. er hårdt ramt af inflation, stigende renter, recessionsfrygt og krigen i Ukraine. Det har samlet set givet en større, længerevarende mavepuster til aktierne i Europa, end vi har set længe, siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

"Men samtidig fortæller de også noget om de danske aktiers stærke performance de sidste 10 år. Investorer, der har ligget med danske aktier over flere år, har generelt oplevet meget flotte afkast det seneste årti. Det understreger, at investeringer i aktier bør foretages med lang tidshorisont”.

At en lang tidshorisont er den måske bedste måde at undgå at realisere et tab ses tydeligt i forhold til de historiske afkast på henholdsvis 1, 5 og 10 år. Siden årtusindeskiftet har det dårligste gennemsnitlige afkast for fonde med danske aktier over en 1-årig periode været -48 procent, mens det dårligste gennemsnitlige afkast over en 5-årig periode har været -24 procent. Gøres tidshorisonten endnu længere, har selv de dårligste perioder givet relativt pæne afkast. Det dårligste gennemsnitlige afkast for fonde med danske aktier over en 10-årig periode har således været på 59 procent.

”De fleste investorer er nok opmærksomme på, at jo længere tid de er i markedet, desto større afkast kan de forvente at få. Men lige så væsentligt er det, at risikoen for at måtte tage et tab mindskes med længere tidshorisonter. At det laveste 10-årige gennemsnitlige afkast for fonde med danske aktier er på 59 procent viser, at man godt kan få et relativt pænt afkast, hvis ens tidshorisont er lang nok, også selvom man kommer ind i markedet på et meget uheldigt tidspunkt. Med andre ord, så har det historisk set generelt været sådan, at når det kommer til investering, så heler tiden alle sår. Det bør alle investorer skrive sig bag øret i dårlige tider i stedet for at forsøge at hente noget af det tabte tilbage ved at handle ind og ud af markedet og dermed risikere at misse, når markederne kører op igen,” siger Kåre Valgreen.

Ses der på de bedste perioder, er tidshorisonterne også meget afgørende for afkastene. Fondene med danske aktier har således for den i gennemsnit bedste 1-årige, 5-årige og 10-årige periode givet afkast på henholdsvis 78 procent, 276 procent og 511 procent.

Læs hele nyheden fra Finans Danmark her