16 Maj 2024

Fonde med danske obligationer hitter hos investorerne

Finans Danmark: I de første fire måneder af 2024 købte investorerne for netto 11,2 mia. kr. i fonde med danske obligationer. Det er mere end i de fem foregående kalenderår til sammen. Mens danske obligationer altså hitter blandt investorerne, har der været et frasalg i fonde med udenlandske obligationer.

I 2024 er danske obligationer for alvor kommet på radaren blandt investorerne i danske investeringsfonde. I de første fire måneder af 2024 var investorernes nettokøb i fonde med danske obligationer på 11,2 mia. kr. Til sammenligning var det tilsvarende nettokøb for hele den 5-årige periode 2019-2023 på 8,9 mia. kr. Dermed har investorernes nettokøb i fonde med danske obligationer været 27 pct. større i de første fire måneder af 2024 end i de fem foregående kalenderår til sammen.

”Vi har tidligere set, at investorerne har øget deres investeringer i enkeltobligationer, og i 2024 har interessen for fonde med obligationer været iøjnefaldende stor. At der er tale om et meget markant skifte illustreres ved, at nettokøbet i fonde med danske obligationer var større i de første fire måneder af 2024 end i de fem foregående kalenderår til sammen. Forklaringen skal først og fremmest findes i de seneste års rentestigninger, som har gjort obligationer langt mere attraktive for investorerne,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Nettokøbet i fondene med danske obligationer svarer til 7 pct. af formuen i fondene ved årets start. I kroner og øre var nettokøbet større i fondene med udenlandske aktier, hvor investorerne købte for netto 12,8 mia. kr. i årets første fire måneder. I forhold til formuen i fondene ved årets start var nettokøbet i disse fonde dog lavere, da de 12,8 mia. kr. svarer til 3 pct. af formuen. I fondene med danske aktier og i de blandede fonde – der investerer i en blanding af aktier og obligationer – var nettokøbet i 2024 på 0,1 mia. kr., mens det var på negative -6,5 mia. kr. i fondene med udenlandske obligationer.

”Fonde med udenlandske obligationer har ofte et højere forventet afkast end fonde med danske obligationer, men de har typisk også en højere risiko. Det skyldes, at der i mange fonde med udenlandske obligationer indgår emerging markets obligationer og en større andel af virksomhedsobligationer. De har en højere rente og risiko end danske obligationer, som i alt overvejende grad består af relativt sikre stats- og realkreditobligationer. Derudover vil der typisk være en valutarisiko, når man investerer i udenlandske obligationer, hvilket undgås ved investering i danske obligationer. At fonde med danske obligationer har været mere populære end fonde med udenlandske obligationer peger dermed i retning af, at investorerne har valgt at gå med det relativt sikre, når de har investeret i obligationsfonde i 2024,” siger Kåre Valgreen.

Læs hele nyheden her