07 Maj 2024

Historisk stigning i antallet af danskere der investerer via investeringsfonde

Finans Danmark: I de seneste år er det strømmet til med nye investorer i Danmark. Tal fra Danmarks statistik viser, at stigningen især er stor blandt danskere, der investerer i fonde. Fra 2019 til 2022 er antallet af fondsinvestorer vokset med 44 pct., mens antallet af aktieinvestorer er vokset med 18 pct.

Siden de første coronanedlukninger i 2020 er det strømmet til med nye investorer i Danmark, og investorkulturen er blevet styrket i et hidtil uset tempo. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at der især er gang i væksten i antallet af danskere, der investerer i investeringsfonde. Fra udgangen af 2019 til udgangen af 2022 voksede antallet af fondsinvestorer fra 525.000 til 759.000. Det svarer til en stigning på 44 pct. Til sammenligning voksede antallet af aktieinvestorer i samme periode fra 886.000 til 1.044.00. Det svarer til en stigning på 18 pct., mens antallet af obligationsinvestorer faldt fra 33.000 til 31.000. Ses der isoleret på udviklingen i 2022, voksede antallet af obligationsinvestorer dog med godt 3.000. Med til billedet hører, at mange investorer spreder deres investeringer på tværs af flere forskellige typer af værdipapirer, hvormed den enkelte investor kan tilhøre flere investorgrupper samtidig.

”Historisk har flertallet af de danske investorer især haft deres fokus på aktier, men der er sket et drastisk skifte de seneste år, hvor stadig flere danskere placerer hele eller dele af deres investerede formue i fonde. Udviklingen bliver tydelig, når man ser på, at der i 2014 var 105 pct. flere aktieinvestorer end fondsinvestorer, mens forskellen i 2022 var faldet til kun 38 pct. Det kan skyldes en stigende risikobevidsthed blandt investorerne og en stigning i antallet af investorer, der har relativt store investeringer i forhold til deres indkomst”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Analyser har tidligere vist, at der blandt fondsinvestorerne er en markant større andel, som har relativt store investeringer i forhold til deres indkomst, end der er blandt aktieinvestorerne. Det er ikke overraskende, da investeringer i fonde er en nem måde at sikre spredning i sine investeringer, og jo flere penge man investerer for, desto vigtigere er det at sprede risikoen. Og en genvej til at opnå det er at placere hele eller dele af sin investerede formue i fonde.”

Ses der på de forskellige aldersgrupper bliver det tydeligt, at det især er blandt de yngre investorer, at der i stigende omfang er flere, som investerer i fonde. Hos de 18-29-årige, 30-39-årige og 40-49-årige var der henholdsvis 158, 271 og 225 pct. flere aktieinvestorer end fondsinvestorer i 2014. Hos de samme aldersgrupper var antallet af aktieinvestorer derimod kun henholdsvis 32, 52 og 68 pct. højere end antallet af fondsinvestorer i 2022. Blandt de ældre investorer har der også været en reducering i forskellen på antallet af aktieinvestorer og fondsinvestorer, men dog i mindre omfang, da forskellene allerede var mindre ved udgangspunktet i 2014.

”Det er især blandt de yngste aldersgrupper, at antallet af fondsinvestorer haler ind på antallet af aktieinvestorer. Samtidig kan vi se, at de yngre investorer er blevet markant mere robuste over for nedture på aktiemarkedet. For eksempel var der blandt de yngre investorer rekordfå, der stoppede med at investere i 2022, selvom det med høj inflation og faldende aktiekurser var et hårdt år både privatøkonomisk og markedsmæssigt. Det kan tyde på, at de yngre investorer i dag er mere opmærksomme på de risici, der er forbundet med at investere, herunder at de er mere opmærksomme på at undgå at placere hele deres investerede formue i én eller få aktier,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Læs hele nyheden her

 

Finans Danmark

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

www.finansdanmark.dk