16 Maj 2023

Investorerne søger sikkerhed i danske obligationsfonde

Selvom der er faldet mere ro over markederne efter et turbulent 2022, trækker investorerne sig fortsat ud af de mere risikable udenlandske obligationsfonde og søger i stedet sikker havn i korte og lange danske obligationsfonde. Det viser nye tal fra Finans Danmark.

De danske detailfonde er kommet pænt fra start i 2023 med et gennemsnitligt afkast på 3,6 pct. i årets første fire måneder. Samtlige fondskategorier har leveret positive afkast år-til-dato på nær Aktier Kina og Aktier Fjernøsten. Det står i skarp kontrast til 2022, hvor samtlige fondskategorier leverede negative afkast mellem -6,2 og -33,4 pct.

Investorernes adfærd viser, at det fald i risikovilligheden, som man så i 2022, fortsætter. Det ses især ved, at investorerne har trukket sig fra de mest risikofyldte udenlandske obligationsfonde i kategorierne Obligationer Non-Investment Grade og Obligationer Emerging Markets. Kategorierne har oplevet et nettosalg på henholdsvis -1,3 og -1,6 mia. kr. år-til-dato. Til gengæld er investorernes appetit på danske korte og lange obligationsfonde fortsat høj. Disse fonde har tilsammen haft et nettokøb på 2,6 mia. kr. i år.

”Efter et udfordrende 2022, hvor vi så store kursfald på obligationsfondene, ser vi nu den anden side af mønten i form af højere renter. Det er derfor naturligt, at investorerne i stigende grad er opmærksomme på de attraktive afkastmuligheder, som sikre danske obligationer giver lige nu. At investorerne fortsat spiller sikkert i lyset af de mere usikre geopolitiske forhold, kommer til udtryk ved, at de tillige er blevet påpasselige med at investere i de mere risikofyldte udenlandske obligationsfonde,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Blandt de store fondskategorier, der ellers har fanget investorernes interesse i 2023, er det især kategorierne Aktier Globale og Aktier Emerging Markets, der har set positive nettokøb.

Selvom investorerne endnu ikke har lagt forsigtigheden fra 2022 på hylden, så er der spæde tegn på, at der breder sig lidt optimisme i fondsmarkedet. Investorerne har således købt fondsbeviser for 8,5 mia. kr. siden årets begyndelse, hvilket er mere end en fordobling af det samlede nettokøb på 4 mia. kr. i 2022. Trods de mere gunstige aktuelle markedsforhold er formuen i de danske detailfonde som følge af kursudviklingen i 2022 dog stadig næsten 15 pct. lavere end ved udgangen af 2021.

Læs hele nyheden her

 


Denne nyhed er en pressemeddelelse fra Finans Danmark, som er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.

www.finansdanmark.dk