14 December 2021

Lovændring fra SKAT kan påvirke udbytteskatten i fonde med danske aktier

En lovændring vedtaget tidligere i år, indfører en beskatning af danske aktieudbytter på 15 pct., i realisationsbeskattede fonde. Indtil nu har disse udbytter været fritaget, men EU-domstolen har pålagt Danmark at fjerne forskelsbehandlingen imellem danske investeringsforeninger og udenlandske foreninger. De danske investeringsforeningers hidtidige fritagelse for betaling af udbytteskat på danske aktier, gjaldt nemlig ikke for udenlandske foreninger. Det betragter EU-domstolen som en uberettiget forskelsbehandling af udenlandske investeringsforeninger. Der er således ikke tale om, at de danske fonde bliver beskattet hårdere end andre, men om at ensrette beskatningen.

Hvordan påvirker det dig som investor?

De nye regler gælder fra d. 1 januar 2022 og er relevant for dig, hvis du har investeret i en fond, der indeholder danske aktier, eksempelvis Nordea Invest Danmark KL, eller Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL. Andre fonde kan også blive påvirket, hvis de indeholder danske aktier. Ændringerne gælder kun den del af dit afkast, der kommer fra udbytter af danske aktier.

Det er værd at bemærke at denne lovændring kun vil påvirke det samlede afkast i mindre grad. Det ses på eksemplerne, som viser forskellen før og efter lovændringen.

 

Eksempler på før og efter

 

Eksempel 1 – Realisationsbeskattet udloddende afdeling med udelukkende danske aktier.

I første fiktive eksempel ejer du en udloddende afdeling som indeholder danske aktier. Det forventede afkast er 7 pct. om året, og 1 pct. af afkastet antages at stamme fra udbytter fra danske aktier. Med de nye regler vil det forventede afkast efter skat reduceres med 0,11 pct.

 

2021

2022

Forventede afkast årligt

7.00%

7.00%

Af det forventede afkast består udbytte af

1.00%

1.00%

Udbytteskat betalt i afdelingen, 15 %

0.00%

0.15%

Afkast til investor

7.00%

6.85%

Investor beskattes, 27 %

1.89%

1.85%

Investors afkast efter skat

5.11%

5.00%

 

Eksempel 2 – Realisationsbeskattet udloddende afdeling med få danske aktier.

I andet fiktive eksempel ejer du en udloddende afdeling som indeholder få danske aktier, f.eks. en afdeling der investerer globalt. Det forventede afkast er 7 pct. om året, og 0,010 pct. af afkastet antages at stamme fra udbytter fra danske aktier, da de danske aktier er en lille del af afdelingens portefølje. Med de nye regler vil det forventede afkast efter skat reduceres med 0,001 pct.

 

2021

2022

Forventede afkast årligt

7.000%

7.000%

Af det forventede afkast består DK udbytte af

0.010%

0.010%

Udbytteskat betalt i afdelingen, 15 %

0.000%

0.002%

Afkast til investor

7.000%

6.999%

Investor beskattes, 27 %

1.620%

1.620%

Investors afkast efter skat

5.380%

5.379%