21 Marts 2024

Nordea er blandt de bedste kapitalforvaltere i verden til at fremme bæredygtighed

Nr. 1 i Norden og nr. 8 i verden

Vi er rigtig stolte af at være på NGO’en ShareActions top ti over de kapitalforvaltere, der er bedst til at fremme bæredygtighed gennem aktivt ejerskab.

Gennem dialoger og stemmeafgivelser ved generalforsamlingerne skubber vi nemlig på for at skabe positive forandringer, når det kommer til miljø, klima, ledelse og socialt ansvar.

Eric Pedersen

”Engagement i de selskaber og brancher, som vi investerer i, er en af hjørnestenene i vores strategi om ansvarlig investering. For os er aktivt ejerskab et vigtigt redskab til at beskytte værdien for aktionærerne, øge det langsigtede afkast og drive positive forandringer i samfundet,” siger Eric Christian Pedersen, chef for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management, der forvalter 1.800 mia. kroner.

Foruden at vi stemmer ved ca. 4000 generalforsamlinger, så har vores ESG-analytikere ca. 1.000 dialoger med selskaber om året for at diskutere emner såsom klimaforandringer, biodiversitet, menneskerettigheder og god selskabsledelse. Blandt andet har vi fokus på, at virksomhederne retter ind efter internationale normer og principper om gode sociale forhold, samt at de arbejder sig hen mod klimamålene i Parisaftalen fra 2015.

Voting-Matters-2023.pdf