27 November 2023

Ny statistik fra Finans Danmark giver et endnu bedre overblik over danskernes investeringer

Investering Danmark udvider nu sine statistikker om investeringsfonde med en kvartalsvis investorstatistik, der viser, hvor meget danske investorer har investeret i såvel danske som udenlandske fonde udbudt af Investering Danmarks medlemmer. Den nye kvartalsvise investorstatistik supplerer Investering Danmarks to eksisterende månedsstatistikker, der består af en markedsstatik og en afkaststatistik.

- De nye samlede tal viser, at formuen i Nordea Invests fonde udgør 234 mia. kr. , og det svarer til 22,75 pct. af den samlede formue i alle detail investeringsfonde, der udbydes af Investering Danmarks medlemmer. I dag er vores markedsandel 21,7 pct. og omfatter kun DK fonde. 

- Af formuen i Nordea Invest på 234 milliarder udgør investeringer i Nordeas LUX fonde 6,8 pct. svarende til knap 16 milliarder kroner. 

- Kigger vi bag vores tal kan vi se at 51 pct. af Nordeas kunder investerer i aktiefonde, 27 pct. i obligationsfonde og 22 pct. i blandede fonde.

- Tallene viser ikke hvad danskerne evt. måtte have investeret i fonde, der ikke er fra Finans Danmark medlemmer. 

 

Læs pressemeddelelsen fra Finans Danmark HER.