16 Maj 2023

Tæt på ens afkast før omkostninger i aktive og passive fonde

Danske husholdninger har i 1. kvartal 2023 fået et afkast på 5,2 pct. før omkostninger i fonde, som investerer i globale aktier. Der var lille forskel i afkastene ved aktiv og passiv forvaltning; afkastet var 5,1 pct. i aktivt forvaltede fonde, mens det var 5,6 pct. i de passivt forvaltede.

Passiv versus aktiv

I passivt forvaltede fonde vil afkastene følge afkastene i de valgte benchmarks, fordi investeringerne er sammensat, så de matcher underliggende markedsindeks. Ved aktiv forvaltning er formålet derimod at opnå højere afkast end de valgte benchmarks, og derfor vil investeringer og afkast afvige fra markedsindeksenes investeringer og afkast.

Aktive forvaltere kan tilpasse investeringerne

Aktive forvaltere kan tilpasse sammensætningen af investeringerne, så de afviger fra sammensætningen i deres valgte benchmark; forvalterne kan med andre ord ændre vægtningen af enkelte investeringer i deres porteføljer. Aktive forvalteres mulighed for at ændre på vægtene giver større spredning i afkastene på tværs af aktivt forvaltede fonde sammenlignet med passivt forvaltede, fordi de aktive forvaltere kan have forskellige strategier.

For eksempel havde de aktive forvaltere ved udgangen af 2022 en højere vægt af Novo Nordisk og en lavere vægt af Tesla sammenlignet med passive forvaltere, hvilket er to aktier, som har haft meget forskellige afkast i 2022.

Læs hele nyheden her


 

Nyheden kommer fra Danmarks Nationalbank (4. maj 2023), der laver kvartalsmæssig statistik på investeringsforeninger.